Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mertz prioriterar miljöfrågorna

Mertz Transport AB är en oberoende transport- och logistikaktör som verkar över hela Sverige. Genom sitt expansiva nätverk erbjuder Mertz skräddarsydda lösningar för olika transportbehov. Huvudkontoret är strategiskt lokaliserat till Malmö, härifrån nås nyckelmarknader snabbt och effektivt.

Mertz finns lokalt representerade i våra tre största städer. Terminalen i Malmö erbjuder effektiv godshantering och service för kunder i hela södra Sverige. Mertz är också en viktig länk i den sydsvenska import- och exportkedjan.

Mannliga och kvinnliga förare sökes
Mertz etablerades 1971, och bygger på genuin kunskap och insikt i den svenska transport- och logistikbranschen. Företaget har ett brett tjänsteutbud och servar distributörer över hela landet, speciellt fokus ligger på de södra regionerna.
Med över 80 fordon och 120 medarbetare transporterar Mertz alla typer av gods, speciell kompetens finns för att hantera färska livsmedel. Som en del av den expansiva Öresundsregionen ser Mertz mycket positivt på framtiden med goda tillväxtmöjligheter, framförallt i norra Europa med direkt anslutning till regionen.
– Branschen har förändrats, säger vice VD Thomas Jörme. Vi välkomnar fler kvinnliga förare, och erbjuder naturligtvis lika lön för lika arbete. Vi satsar på att förstärka organisationen nu, och det är vår förhoppning att fler duktiga förare söker sig till oss.

Tar ansvar för miljön
Mertz är sedan länge certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet. Målet är att inom kort certifiera hela verksamheten enligt ISO 14001 för miljö också, vilket understryker företagets skarpa fokus på miljöfrågorna. Thomas Jörme kommenterar:
– Vi strävar ständigt efter att förbättra och effektivisera verksamheten i syfte att reducera vår egen miljöpåverkan. När vi investerar i nya fordon till exempel så väljer vi alltid det bästa alternativet ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Dessutom utbildar vi alla våra förare i eco-driving för att ytterligare minska bränslekonsumtionen och därmed vårt avtryck på miljön.

I teknikens framkant
Samtliga fordon och all last är under ständig digital bevakning för bästa tänkbara säkerhet för varor, medarbetare och kunder.
– Vi har utrustat förarna med handhållna datorer för att effektivisera hanteringen av kvitton och reklamationer. Vi kommer att fortsätta investera i den senaste tekniken och miljövänliga lösningar för att säkerställa vår framskjutna position på den nordeuropeiska marknaden, säger Thomas Jörme avslutningsvis.