Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Metalcolour driver utvecklingen inom marin industri

Metalcolour sätter standard för den marina industrin genom långt utvecklade state-of-the-art lösningar för specialbearbetad tunnplåt. Företagets starka enhet för tillverkning och utveckling i Ronneby servar en global kundgrupp med fokus på båtars inre – allt material som används för att bygga upp skutorna invändigt levereras av Metalcolour.

Metalcolours folielaminerade plåt, världsberömd under varumärket Dobel, används i stor utsträckning inom den marina sektorn, viss tillverkande industri och för inredningar med stora krav på flexibilitet och kvalitet. Verksamheten i Ronneby har sitt ursprung i SSAB Laminated Steel AB, som köptes av danska Metalcolour AS i fjol.

Allt handlar om utveckling
Det började med en förfrågan från en aktör inom den marina sektorn för ca 30 år sedan. Idag är Metalcolour en av världens främsta utvecklare och leverantörer av folielaminerad plåt.
– Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller utveckling för den marina sektorn. Vi tillverkar inte i bulk, det handlar snarare om långa samarbeten, utvecklade kvalitetsprodukter och hög servicenivå. Allt vi gör idag är i princip sprunget ur framsteg i den marina sfären, förklarar Ingemar Forsberg, VD Metalcolour Sverige AB.
Metalcolour tillverkar allt som krävs för att bygga en båt invändigt. Den främsta kundgruppen utgörs därför av paneltillverkare, men Metalcolour samarbetar även med t.ex. producenter av säkerhetsdörrar, ventilationsutrustning och butiksinredningar.
Idag finns Metalcolours folielaminerade plåt Dobel i en mängd olika utföranden med olika karaktär beroende på applikationsområde.
– Vi har inte världens största utvecklingsavdelning, och vi kan inte säga att vi bedriver forskning. Däremot är vi en viktig samarbetspartner som löser kundernas problem. Tillsammans med våra kunder tar vi fram den bästa lösningen, svarar på efterfrågan och ser efter ett behov som finns på marknaden.

Ett förstahandsval
Med stark framåtanda och innovationskraft driver Metalcolour utvecklingen vidare. I takt med att krisen klingat av har orderingången ökat, och de stora drakar som under krisen sneglat på specialnischer inom affärsområdet laminerad plåt ägnar sig återigen åt sina respektive kärnverksamheter.
– Vi är starkt nischade, och ägnar oss åt det vi är bra på. Därför kan vi också erbjuda en heltäckande service inom området folielaminerad plåt, vi är experter på just detta och den kompetensen vill vi värna om även i framtiden. Det finns alltid konkurrens, men vi tror att vi med vårt helhetstänk även i fortsättningen kommer att vara ett förstahandsval, kommenterar Forsberg.
Metalcolour har 26 anställda i Ronneby. Tillsammans med det danska moderbolaget är man en av Nordens främsta tillverkare av lackad och folielaminerad tunnplåt.