Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

MeteoGroup levererar träffsäkra väderprognoser

Är det någon skillnad på olika väderbolag? Kan en väderprognos vara mer eller mindre kvalitativ – vädret går ju inte att ändra på? Svaret är ja, olika väderbolag använder sig av olika tekniker för att tyda förändringar i atmosfären, och har olika metoder för att leverera prognoser till kund. MeteoGroup är ett komplett väderbolag med skräddarsydda produkter till konsumenter, media, industri och myndigheter. Företaget har sedan starten 1986 fått ett oöverträffat rykte för kvalitet och innovation i branschen.

MeteoGroup är Europas största privata väderföretag med prognoskontor i åtta europeiska länder samt i USA, och med kunder över hela världen. Även om väderprognoser produceras och hanteras med digitala hjälpmedel så krävs en hel del erfarenhet för att tyda prognoserna, räkna ut sannolikheten för förändringar och kunskap om olika regioners förhållanden. Lokalt rådande markförhållanden påverkar också det lokala vädret – något som meteorologen måste ha kännedom om. MeteoGroups meteorologer tillhandahåller prognoser, support, övervakning och konsulttjänster 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Därutöver arbetar ett forsknings- och utvecklingsteam ständigt med utveckling av företagets egna system och prognosteknik.

Levererar exakt och platsspecifik data
MeteoGroup skräddarsyr tjänsterna efter varje branschs behov. Inte minst inom energibranschen är det oerhört viktigt att ha koll på rådande väderförhållanden med tanke på att det ofta handlar om stora investeringar. Idag servar MeteoGroup produktionsanläggningar, distributionsnät och krafthandlare över hela Europa, liksom stora vindkraftsexploatörer. MeteoGroups lokala prognoser ger platsspecifik data av hög kvalitet, från en timme till 15 dagar framåt.
– Vi står framförallt för spetskompetens, säger Ralf Davidsson, VD MeteoGroup Scandinavia AB. Våra kunder kan exempelvis rådgöra med oss innan de påbörjar ett stort byggnadsprojekt. Här i Skandinavien har vi ett starkt fokus på energisektorn och infrastruktur – så aktuella frågor kan röra allt från påverkan på ett vägnät till vindkraftsturbinens blad. Båda är mycket väderberoende, men reagerar olika under olika väderförhållanden, och där kommer specificiteten i våra prognoser in i bilden.
 
Träffsäkra prognoser avgörande för investering
Kombinationen av ett växande behov av energi för samhällen i tillväxt och stora förändringar på energimarknaden har resulterat i ständigt växlande priser på råmaterial och förnyelsebar produktion. väderinformation av hög kvalitetsom är specifikt skräddarsydd för energimarknaden är extremt viktig för att minska kostnader i alla områden inom industrin, och kan ge verksamheter den konkurrensmässiga fördel de behöver.
– Allmänheten kan följa väderprognoser fritt på nätet, men våra kunder behöver en betydligt högre detaljrikedom och precision med mer träffsäkra prognoser. Tillgång till pålitliga prognoser såväl som analyser av historiken – är avgörande för större investeringsprojekt inom energibranschen, förklarar Ralf Davidsson.
MeteoGroups huvudkontor finns i Nederländerna och företaget ägs av PA Group, en internationell koncern med nyhets-, informations- och kommunikationsbolag. Av gruppens ca 100 meterologer är fem verksamma i Sverige. Meterologerna övervakar och korrigerar vid behov prognoser innan de levereras ut till kund, det höjer kvaliteten markant och kunden kan lita på att alltid få korrekt information så långt det bara är möjligt när det gäller arbete som kretsar kring naturens lagar.