Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Miconagruppen skapar lönsamhet i IT-investeringar

Förändrade användarbehov och krav på flexibla system som stödjer och effektiviserar kundens verksamhet är ofta startskottet för Miconagruppens arbete. Deras konsulter bidrar med kunskap som maximerar nyttan av både nya och redan gjorda IT-investeringar. Majoriteten av konsulterna på Miconagruppen har över tio års erfarenhet av avancerade systemutvecklingsprojekt. De flesta är också delägare i företaget vilket stärker vi-känslan och tydliggör de gemensamma målen.

Miconagruppens konsulter arbetar med att utveckla, integrera och testa till exempel nya bolånesystem, fondsystem eller olika affärsstödsystem. Användaren hos kunden ska få en enklare vardag, affärsprocesser ska effektiviseras och nya försäljningskanaler skapas – IT som skapar nytta, det är målet.
– Vi har idag ett tjugotal uppdrag här i Stockholm, där våra kunder drar nytta av våra konsulters kompetens för att åstadkomma dessa mål. En av nycklarna bakom vår expansion har varit vårt nätverk av samarbetspartners, berättar Helena Sjöström, VD och delägare i Miconagruppen. Miconagruppen har byggt upp och driver idag ett nätverk som omfattar upp till ett 100-tal erfarna konsulter.

Ledarskap med stort handlingsutrymme
Helena Sjöström är utbildad beteendevetare och har tidigare varit verksam i bemanningsbranschen med erfarenhet av rekrytering och uthyrning av konsulter. Kopplingen mellan affärens lönsamhet och medarbetarens prestation och välmående har alltid fascinerat henne, något hon försöker vidareutveckla inom Miconagruppen.
– Efter att ha arbetat som konsultchef på ett av de största bemanningsföretagen i Sverige fick jag efter några år förmånen att där vara med och driva upp ett nytt specialistområde. Då väcktes entreprenören i mig och jag kände att jag fick vara med och bygga upp något genom hela värdekedjan, säger Helena Sjöström.
När Helena kom till Miconagruppen började hon först som konsultchef med ansvar för både personal och marknadsföring. Sedan januari 2011 axlar hon VD-rollen och trivs idag oerhört bra med de nya utmaningar som positionen för med sig.
– Jag drivs av att lära och tror att det bästa bränslet är glädje och nyfikenhet. Det är en spännande bransch som vi verkar inom. I vårt arbete behöver vi hela tiden utmanar oss själva att följa med tekniskt inom våra specialistområden men också att lära oss så mycket som möjligt om kundernas verksamhet och förändrade behov.
Det handlar framförallt om att se till att kunden får bästa tänkbara lösning och att säkerställa att konsultinsatsen blir en lönsam investering.
– Ett av mina personliga mål är att skapa förutsättningar så att mina kollegor får växa i sina yrkesroller. Vi satsar en hel del på gemensamma aktiviteter och kunskapsutbyte genom seminarier och studiegrupper tillsammans med konsulterna i vårt nätverk. I mitt ledarskap vill jag att man som konsult själv ska få ansvar, stort handlingsutrymme och att det finns en tydlig koppling på hur allas insats bidrar till att vårt företag växer, fortsätter Helena Sjöström.

God tillväxt sedan starten
Miconagruppen hjälper sina kunder att utveckla, integrera och testa affärskritiska system för att skapa bättre effektivitet i kundens verksamhet. Bland kunderna finns större pensionsförsäkringsbolag, banker och fondbolag som exempel. Företaget har haft en god tillväxt sedan starten 2007 och under året satsar man på en tillväxt om ca 30 procent.
– Vi ser att efterfrågan på våra tjänster ökar, vi vill samtidigt bredda oss branschmässigt för att nå ut till en större kundgrupp. Det kommer hela tiden nya tekniska lösningar, det kan vara svårt för våra kunder att själva hålla koll på allt nytt som händer, då kan vi hjälpa till, förklarar Helena Sjöström.
Våra kunder väljer oss för att vi är dedikerade och närvarande. Att lyssna, fråga och sedan lyssna mer brukar vara en bra utgångspunkt innan man som leverantör delar med sig av sin kunskap och erfarenhet, säger Helena Sjöström. Helena anser att en fördubbling av nuvarande omsättning är ett realistiskt mål inom de närmaste två åren.