Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Miljöföretaget MBM säkrar både drift och ekonomi

Malmfälten Bandtransport & Miljöservice AB (MBM) tillhandahåller marknadsledande tjänster inom spill- och dammbekämpning för en bättre arbetsmiljö. Företaget har huvudkontor i Gällivare samt filial i Kiruna, tillsammans är man tio anställda. Trots att man är en mindre aktör har MBM stor kapacitet och kan ta hand om större projekt för världsledande företag som LKAB och Boliden.

MBM etablerades i sin nuvarande form 2006, men själva verksamheten är ca tio år äldre. Det började med Luleå Bandtransport och Miljöservice, en verksamhet som utvecklats kraftigt då den successivt togs över av nuvarande ägare Anders Samuelsson och Torbjörn Fernström.
Dagens verksamhet är bred och uppbyggd kring tre huvudområden: bandtransportsystem, processventilation och industridammsugare. Man arbetar med andra ord för rena och säkra arbetsmiljöer inom de flesta industrisegment, bl.a. process- och livsmedelsindustrin. Företaget bygger på en väl utvecklad kompetens inom arbetsmiljöfrågor och kan erbjuda ett stort antal tjänster som exempelvis montage, mätning, service och utbildning.

Efterfrågad kompetens
Bland kunderna finns stora globala aktörer som LKAB och Boliden. MBM har bl.a. satt in åtgärder för att minska spill och dammuppkomsten i anslutning till arbetet i Aitikgruvan, och har även arbetat med ett projekt i Bolidens bly- och zinkgruva på Irland. Här handlar det om att höja verkningsgraden på befintliga bandtransportssystem, och samtidigt se till att säkerhetsåtgärder följs.
– Vi ser en trend där det är framförallt vår kompetens som efterfrågas. Flera större företag använder sig av vår expertis inledningsvis, och kan därefter sköta sina egna mätningar och efterlever således de nya målen om ökad driftsäkerhet bättre ekonomi och arbetsmiljö, poängterar Anders Samuelsson, VD.

Miljö och säkerhet
Torbjörn Fernström ansvarar för Kirunafilialen. I takt med att företaget expanderar kommer ytterligare två personer att anställas här.
– Vi erbjuder en rad olika tjänster, men syftet är övergripande detsamma: att förebygga damm och spill samt trygga en god arbetsmiljö. Miljö och säkerhet är vårt budskap, och och vi kommer att utveckla verksamheten ytterligare kring detta, säger Fernström avslutningsvis.

Annika Gullberg
Maria Lind

MBM i korthet
MBM utför service och installationer på:
– Avskrapor för bandtransportörer
– Pålastningszoner
– Bandtransportörer
– Bandvändare
– Bandstyrningar
– Centrala stoftfilteranläggningar
– Punktfilter
– Industridammsugare
– Svets- och dammutsug från verkstäder, bagerier, målerier och plastindustrin
– Avgasutsugningsanläggningar (personbilar och lastvagnar)
– Bulleravskärmande väggar, takabsorber, draperier

MBM hyr även ut industridammsugare och rörsystem till byggföretag vid större entreprenader samt erbjuder besiktning, konsultation och utbildning.