Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Miljöförvaltningen skapar trygghet i tillsynsfrågorna

Falköping, Hjo, Skövde och Tibro har skapat en gemensam plattform för att kunna utveckla miljöarbetet på ett optimalt sätt. Miljöförvaltningen östra Skaraborg ansvarar för de fyra kommunernas tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och bistår även med informering och rådgivning i samband med tillsynsfrågorna.

Miljöförvaltningens främsta uppgift är att se till att lagar och regler följs. Samtidigt strävar man efter att inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle tillsammans med näringslivet. Förvaltningen ansvarar även för informering i miljö- och tillsynsfrågor både för privatpersoner och företag. En del av tillsynsarbetet innebär även rådgivning i miljöfrågor. Syftet är att alla ska ha samma mål och arbeta långsiktigt med miljöfrågorna.

Till för medborgarnas trygghet
Miljöförvaltningen östra Skaraborg har ett 30-tal medarbetare. Det är välutbildade och kompetenta och miljöinspektörer som tillsammans servar en stor företags- och konsumentgrupp i regionen.
Miljöchef Sonja Lejmark har en lång och gedigen erfarenhet då hon började hantera miljöärenden redan 1972. Lejmark har haft en ledande ställning inom offentlig miljötillsyn sedan 1980 i Skara och Götene, och 2003 blev hon miljöchef på Miljöförvaltningen östra Skaraborg. Här sammanfattar Lejmark förvaltningens huvudverksamhet:
– Vi är till för konsumenternas trygghet. I vårt område har vi ca 102 000 invånare som litar på att vi sköter livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Vi har ett brett verksamhetsområde som täcker in allt från miljöskydd inom lantbruket till kemikalieinspektioner och kontroll av enskilda avlopp.

Säkra livsmedel
Säkra livsmedel är ett av Miljöförvaltningens huvudområden, och man utför kontroll på restauranger, livsmedelsbutiker, skolor, bagerier och andra som hanterar livsmedel yrkesmässigt. Förutom att råvarorna ska produceras enligt gällande lagar och bestämmelser ska även de som tillagar och hanterar maten ha goda kunskaper om mat och hygien.
– Säkra livsmedel är oerhört viktigt. Vi besöker verksamheter, tar stickprover och kontrollerar bl.a. märkning. Vi säkerställer även att egenkontrollerna ute på företagen fungerar på ett bra sätt, säger Sonja.

Hållbar utveckling huvudfokus
Miljöförvaltningen utbildar medarbetarna kontinuerligt för att hålla sig a jour med det senaste inom svensk miljölagstiftning och nya bestämmelser. Lejmark förklarar även att det är av yttersta vikt att näringslivet ser förvaltningen som en resurs för det egna miljöarbetet, alla har samma mål där en hållbar tillväxt och utveckling är huvudfokus.

Roland Andersson
Maria Lind