Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Milou – banbrytande webbyrå som maximerar kundernas närvaro på nätet

Milou är en av Sveriges mest innovativa webbyråer. Ett bolag som tänker längre än flashiga banners och blinkande specialeffekter. Med hjälp av noggranna analyser kartlägger Milou själva behovet och vikten av att överhuvudtaget finnas med på och utnyttja internet, och man hjälper framförallt kunderna att vända sina nätbaserade satsningar till verksamhetsfördelar istället för bara marknadsföringskostnader.

Internet är det enskilda medium som når i särklass flest konsumenter – oavsett var man befinner sig eller vilken tid på dygnet det handlar om. Som ett resultat av en explosionsartad tillväxt under de senaste tio åren, har idag 93 – 94 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet och introduktionsåldern för att börja använda nätet är nuförtiden så låg som tre år.
Idag står det klart att i princip alla målgrupper kan nås effektivt via internet. Har företag förmågan att få ut sina budskap på ett sätt som tilltalar konsumenterna, oavsett ålder, intressen och sysselsättning, har man också allt att vinna. Möjligheterna är enorma, men alltför många företag missar chansen då budskapen inte når ut, de saknar en strategi för vad de vill göra och ser mest webbsatsningarna som en mer eller mindre nödvändig kostnad.
– Tanken med vilken kommersiell webbsida som helst är att generera mer affärer, minska kostnaderna och sammantaget förbättra resultatet för innehavaren. Om man ska investera i sin digitala närvaro måste den också ge något konkret tillbaka – skapa relationer, engagera kunder och partners samt direkt främja verksamhetens affärer, förklarar Patrik Jonsson, VD på Milou Communication.

Från webbstrategi till produktion
I nära samverkan med kunderna hjälper Milou till med att skapa en strategi och handlingsplan som ligger till grund för företagens närvaro på nätet. Med hjälp av de identifierade målen och behoven tar byråns olika team därefter vid och producerar en lösning som passar målgruppen, kommunicerar det budskap som prioriterats och som helt och fullt stödjer kundens affär.
– Vi brukar säga att vi förenar reklambyråns kommunikations- och marknadstänk med djup teknisk kompetens. Våra team talar båda språken och fungerar därför fantastiskt bra med både marknads- och IT-avdelningen hos kunden. Även om vi hela tiden pressar oss för att utnyttja den senaste tekniken, använder vi den bara för att leverera det riktiga verksamhetsvärdet. Teknik, eller för den delen kommunikation, bara för sakens skull, är aldrig att rekommendera, menar Patrik Jonsson.

Inte bara hemsidan som räknas
All verksamhet handlar om att möta sin målgrupp på deras villkor, oavsett var det sker. Internet gör det möjligt att åstadkomma dessa möten både på sitt eget kontor – hemsidan, och där målgruppen vanligtvis återfinns – Facebook, Twitter, Youtube och andra platser.
Det viktigaste bör alltså inte vara att bara se besökstrafik till sin egen hemsida som huvudsakligt mål. Och Milou har efterhand märkt en ökad efterfrågan från sina kunder på arbete med att planera, genomföra och följa upp olika former av närvaro i andra digitala kanaler än den egna företagshemsidan.
Patrik Jonsson förutspår att detta kommer öka ännu mer under 2011 – det finns idag helt enkelt ingen verksamhet som inte skulle kunna dra nytta av att vara än mer aktiva på andra internetsidor än sin egen.

Ökad efterfrågan på webbförvaltning
Milou arbetar även med att förvalta kundernas digitala närvaro. Något som betyder att byrån kan liknas vid en ”one-stop-shop” som, beroende på kundens situation och önskemål, kan arbeta med allt från formgivning till underhåll och förvaltning av de lösningar som kunden erbjuder på internet.
– Vi ser en tydlig trend med att allt fler kunder även söker effektiv förvaltning av sin närvaro på nätet. Något som egentligen är ganska logiskt då det idag nästan aldrig är speciellt effektivt med gigantiska projekt som pågår under lång tid. Istället förordar vi att tänka ”mindre men oftare” när det kommer till hur våra kunder skall genomföra sina satsningar.

Goda framtidsutsikter
– I takt med att efterfrågan ökar måste vi också bli fler, något som vi nu förbereder genom att flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler här i Karlskrona, berättar Patrik. Givetvis kommer vår tillväxt att kräva att vi jobbar aktivt med Miloukulturen och hur vi framstår, men vi ser det bara som en positiv utmaning.
De nya lokalerna kommer att formges helt utifrån Milous önskemål och vara en öppen mötesplats för olika kreativa individer. Och redan har Milou fått förfrågningar från andra, mindre bolag om att få hyra enskilda arbetsplatser – något som man gärna ser mer av.
Patrik poängterar också att man verkligen vill uppmuntra fler kvinnor att söka sig till jobb inom digital kommunikation, en bransch som i allra högsta grad har en positiv framtid.
–Idag har system och plattformar kommit så långt i sin evolution att nära nog vem som helst med intresse för och kunskap om kommunikation och mänskligt beteende kan vara med och leverera lösningar. Så vi vill väldigt gärna bryta dessa barriärer och anställa fler kvinnliga utvecklare framöver.