Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Mitt i glasriket utbildar Linnéuniversitetet Sveriges framtida designers

Designutbildningen vid Linnéuniversitetet har tydliga kopplingar till det omgivande näringslivet. Campus Pukeberg i Nybro har ett fördelaktigt läge i hjärtat av Glasriket, i närheten av universitetet verkar flera av Sveriges främsta glasdesigners. Samverkan mellan universitet, studenter, forskare och näringsliv bygger på starka traditioner som nu vidareutvecklas inom institutionen för design.

Erika Lagerbielkes design förknippas ofta med tidlös elegans och klassisk formsäkerhet efter många års samarbete med Orrefors. Genom det egna företaget, Erika Lagerbielke & Co AB, arbetar hon på konsultbasis med olika designprojekt för ett flertal uppdragsgivare. Erika är också professor i glasdesign och undervisar inom området vid Linnéuniversitetets nya institution för design.
– Jag har två roller, förklarar Erika Lagerbielke. Som lärare handleder jag ur ett pedagogiskt perspektiv. Jag är också aktiv formgivare och förmedlar egna erfarenheter och kan vara en förebild i yrket. Studenterna får en klar inblick i hur arbetslivet fungerar och hur deras roll som blivande designers kan komma att gestalta sig.

Utbildar mångsysslare
I glasdesign får studenterna bland annat arbeta med verklighetsnära projekt, med uppgifter som skulle kunna komma från en framtida beställare.
– Med min starka förankring i näringslivet så är jag angelägen om att förmedla kunskap om designprojekt i praktiken, säger Erika. Jag använder mitt kontaktnät utanför universitetet så att studenterna ska få kunskap och kunna skapa egna relationer.
Universitetet är en sorts växthus för studenterna, en extra gynnsam miljö för växande och utveckling. Det finns stimulans och utmaningar från lärare och studiekamrater och tid för reflektion. I den miljön kan man utvecklas och lära sig mycket på förhållandevis kort tid.
Målsättningen är att när studenterna lämnar universitetet ska de vara väl förberedda på sin roll som yrkesverksamma designers.

Designern som entreprenör
Många studenter startar eget när de lämnar utbildningen och fortsätter sitt yrkesliv som konsulter inom design. Det behöver inte vara inom just glasdesign, utan spänner ofta över flera olika verksamheter och innefattar alla tänkbara material.
– Som designer behöver man ofta också vara entreprenör, det är en fördel om man kan skapa sin egen arbetsmarknad och utveckla olika innovativa möjligheter att utöva sitt yrke, avslutar Erika Lagerbielke.