Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mittuniversitetet har en av landets vassaste utbildningar inom kriminologi

Mittuniversitetet är landets enda representant för utveckling av akademiskt förankrad kunskap inom tillämpad kriminologi. Vid Institutionen för hälsovetenskap bedrivs både forskning och undervisning inom området. Det unika är att kunskaperna tillämpas på ett nytt sätt – på individnivå arbetar man förebyggande och utbildningen innehåller därför stora inslag av både kriminologi och psykologi. Institutionen står även för en framstående sjuksköterskeutbildning komplett med ett flertal specialistinriktningar som gör utbildningen till en av landets mest heltäckande.

Kriminologutbildningen vid Mittuniversitetet genomsyras av kunskap sprungen ur en rad olika samspelande discipliner. Här förenas tillämpad kriminologi med områden som psykologi, statsvetenskap och juridik. Den tillämpade kriminologin består, utöver den allmänna kriminologin, bland annat av psykisk hälsa, beteendevetenskap och riskbedömning.
Kriminologprogrammet ges vid campus Sundsvall och leder till en akademisk examen i kriminologi. Studenterna får en bra grund för vidare studier inom området och är samtidigt väl förberedda för sin framtida yrkesverksamhet inom det kriminologiska fältet. Tack vare utbildningens bredd öppnas möjligheter inom flera segment, förutom inom Polismyndigheten, rättspsykiatrin och kriminalvården så kan studenterna även arbeta inom förebyggande verksamheter.
– Det är själva tillämpningen som gör vår forskning och utbildning inom kriminologi unik i landet. Vi avser också stärka kopplingen till psykisk hälsa där man arbetar med att förebygga brott på individnivå, säger prefekt Lisbeth Kristiansen.

Simulering underlättar handledning av blivande sjuksköterskor
Mittuniversitetet har en framstående utbildning för sjuksköterskor med flera specialistinriktningar, exempelvis mot barn- och akutsjukvård. Under de senaste åren har Institutionen för hälsovetenskap gjort stora investeringar i simuleringsverksamhet för att underlätta de praktiska momenten i utbildningarna.
– Blivande sjuksköterskor måste genomgå praktisk utbildning under en viss tid, och då under handledning av andra sjuksköterskor. Med tanke på hur stor arbetsbelastning som åligger sjuksköterskor så kan handledningen ibland försvåras. Vi har därför satsat mycket på att bygga upp en simuleringsverksamhet, komplett med nya modeller för handledning som sparar tid för sjuksköterskorna. Dessutom integrerar vi helt nya modeller som bygger på peer-learning där studenter handleder varandra, berättar Lisbeth Kristiansen.

Ny barnmorskeutbildning tar vara på kompetens lokalt
God samverkan råder med sjukhusen i regionen, universitetet har framförallt tillgång till specialistkompetens från de fyra länssjukhusen i Sundsvall, Östersund, Sollefteå och Örnsköldsvik.
– Tack vare de fina samarbeten som vi lyckats bygga upp med sjukhusen har vi tryggat de praktikplatser som vi behöver för att kunna bedriva barnmorskeutbildningen som precis har startat, berättar Kristiansen vidare.
Umeå universitet har tidigare varit det enda lärosätet för barnmorskeutbildning norr om Dalarna. Kompetensbehovet är enormt, och Mittuniversitetet har arbetat för att få starta barnmorseutbildning sedan flera år. Stora resurser har avsatts för att bygga upp utbildningen, och Lisbeth Kristiansen är mycket nöjd med resultatet.
– Att vi nu får bedriva utbildningen här på Mittuniversitetet innebär ett stort kliv framåt för oss. Vi får nu en möjlighet att behålla vetenskaplig kompetens lokalt, det är kunskap som annars tenderar att försvinna till de större orterna.

Internationellt erkänd forskarmiljö inom idrottsvetenskap
Nationellt Vintersportcentrum (NVC) är idag en av de ledande miljöerna i landet för idrottsbaserad forskning och finns vid institutionen för hälsovetenskap på Campus Östersund. NVC har sedan verksamheten knöts till Mittuniversitetet 2007 etablerats som en internationellt erkänd forskarmiljö. NVC har ett bra utgångsläge i form av unika laboratoriemiljöer, framgångsrika forskargrupper och ett nära samarbete med externa partners – både offentliga och privata samt naturligtvis den nationella idrottsrörelsen.