Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Mittuniversitetet har en av landets vassaste utbildningar inom kriminologi

Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskap har unik forskning och utbildning inom området kriminologi. Här tillämpas kunskaper inom området på ett nytt sätt – på individnivå arbetar man förebyggande och utbildningen innehåller därför stora inslag av kriminologi och psykologi. Mittuniversitetet har även en av landets främsta utbildningar för sjuksköterskor, med ett flertal specialistutbildningar som gör utbildningen till en av Sveriges mest heltäckande.

Stor del av institutionens utbildning och forskning har ett stort fokus på psykisk hälsa. Med perspektiv på alla nivåer – från individer till grupper och samhället i stort – har institutionen troligtvis landets mest heltäckande utbildningar inom området hälsa.
Några av de mest framträdande kunskapsområdena är kriminologi, psykisk ohälsa och idrottsvetenskap. Mittuniversitetet har en av landets mest framstående utbildningar för sjuksköterskor och specialistutbildningar med inriktning mot bl.a. barn- och akutsjukvård med mycket gott och nära samarbete med avnämnarna. Vidare har institutionen även två andra viktiga utbildningar Samhälle, folkhälsa och projektledning samt Programmet för Hälsa och rehabilitering i arbetslivet.

Unik tillämpning inom kriminologi
Kriminologi, läran om brott, bygger på tvärvetenskaplig forskning och kriminologutbildningen vid Mittuniversitetet genomsyras således av kunskap sprungen ur en rad olika samspelande discipliner. Här förenas områden som kriminologi, psykologi, sociologi och juridik. Den tillämpade kriminologin består bland annat av psykisk hälsa, beteendevetenskap och riskbedömning som är några av de övergripande områdena.
Kriminologprogrammet ges vid campus Sundsvall och leder till en akademisk examen i kriminologi. Studenterna får en bra grund för vidare studier inom området och är samtidigt väl förberedda för sin framtida yrkesverksamhet inom det kriminologiska fältet.
Tack vare utbildningens bredd öppnas möjligheter inom flera segment, förutom inom Polismyndigheten, rättspsykiatrin och kriminalvården så kan studenterna även arbeta inom förebyggande verksamheter.
– Det är själva tillämpningen som gör vår forskning och utbildning unik, förklarar Susanne Strand, ansvarig för Kriminologprogrammet. Vi avser att stärka kopplingen till psykisk hälsa och göra att man arbetar med att förebygga brott på individnivå.

Värd för Nationellt vintersportcentrum
Institutionen för hälsovetenskap är värdinstitution för Nationellt vintersportcentrum och finns vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Centret är ett av världens mest ansedda testlabb för fysiologisk inom vinteridrott.
Kunskaperna inom idrottsvetenskap grundas på tvärvetenskaplig forskning som kommer hela samhället till gagn genom att resultaten ofta implementeras inom områden som allmän hälsa (folkhälsa), psykologi och beteendevetenskap. Det är också numera känt att idrott och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår mentala hälsa.
– Vi har unika möjligheter att utveckla våra program och vår forskning i linje med Vintersportcentrums forskning, detta vinner alla på – studenter, universitetet och detomgivande samhället. Vi tror mycket på samverkan, konstaterar prefekt Lisbeth Kristiansen. Vi har långsiktiga samarbeten med det omgivande samhället och en lång rad utländska lärosäten.