Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mittuniversitetet utbildar framtidens samhällsbyggare

Vid Mittuniversitetet erbjuds flera av landets mest spännande utbildningar där teknologisk utveckling implementeras i optimerade lösningar för en hållbar framtid. Hållbart byggande är en av grundstenarna i samhällets hållbara tillväxtprocess, vid Institutionen för teknik och hållbart byggande i Östersund utbildas framtidens samhällsbyggare – allt från miljöexperter till byggingenjörer.

Mittuniversitetets treåriga byggingenjörsutbildning ger mycket stora möjligheter till individuella profileringar inom bl.a. miljöanpassat byggande och upplevelseinriktat byggande. Utbildningen består av en stomme av grundläggande ingenjörs- och byggingenjörskurser. Därutöver kan studenterna välja fritt bland universitetets olika inriktningar för byggingenjörer.
Gemensamt för samtliga inriktningar är en tydlig samverkansprofil där universitetet möter näringslivet via gemensamma projekt, akademin möter företagsvärlden via tillämpning av forskningsresultat samt givetvis via mötet mellan studenter och företag.
Att bygga de framtida bostads- och arbetsmiljöerna stimulerar även många som annars inte brukar välja tekniska utbildningar. Mittuniversitetets byggingenjörsprogram har exempelvis en mycket god rekrytering av kvinnliga studenter.

Experter på hållbara system för naturresursanvändning
Programmet Ekoingenjör är en även det en treårig utbildning som leder till en högskoleingenjörsexamen, då i miljöteknik. Programmet ger goda kunskaper om teknik och system för naturresursanvändning i ett hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Utbildningen har en tvärvetenskaplig ansats och integrerar kunskap inom ingenjörsvetenskap med naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Vid Institutionen för teknik och hållbar utveckling erbjuds ett flertal andra program med bygg- och miljötekniks inriktning. Institutionen står även för ett stort antal kortare och längre kurser som ges i Östersund och Åre samt på distans.

Med fokus på förändringsprocesser för utveckling
Mittuniversitetets internationella masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling ger djupa kunskaper i naturresursanvändning ur ett systemperspektiv. Utbildningen är liksom övriga program vid Institutionen för teknik och hållbar utveckling förlagd till Östersund, men är genom att utbildningen ges på engelska öppen för studenter från hela världen.
Övergripande så behandlar programmet olika förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling där studenterna utbildas i miljö- och naturresursfrågor ur ett internationellt hållbarhetsperspektiv. Detta är näst intill unikt för Mittuniversitetet. Utbildningen har också en tydlig koppling till institutionens forskning inom ekoteknik och miljövetenskap där Särskild tonvikt läggs vid utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.