Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Mjärdevi Science Park satsar på utökat studentsamarbete

Mjärdevi Science Park är en professionell arena för samverkan mellan framåtblickande företag – stora som små, samt akademi och samhälle. Som alla Science Park-miljöer verkar Mjärdevi för att innovationer ska bli verklighet, för att lokala företag ska bli mer konkurrenskraftiga med bättre möjligheter till samverkan. Ambitionen är i stort sett samma för alla Science Park-miljöer, men Mjärdevi tillämpar egna, nytänkande arbetssätt. Nytt för i år är att man tillsätter ett antal ambassadörer som liksom Mjärdevi Skuggstyrelse bygger på samarbete med studenter vid Linköpings universitet (LiU).

Mjärdevi Ambassadörer sprider information om Mjärdevi Science Park och är med och samordnar aktiviteter som anordnas i parken. De får unika möjligheter att träffa ledande personer bland företagen och utökar på så vis sitt kontaktnät. Ambassadörerna får också en utbildning i presentationsteknik och är med i olika evenemang som anordnas tillsammans med Mjärdeviföretagen.
– Samarbetet är en förlängning av det som initierats 2011, där vi tillsatte en skuggstyrelse för Mjärdevi Science Park bestående av studenter från LiU, förklarar Sten Gunnar Johansson, VD på Mjärdevi Science Park AB.
Skuggstyrelsen består av åtta studenter som följer beslutsprocesser i parken och arbetar med de för den ordinarie styrelsen vanliga frågorna, med mer fokus på hur studenter kan involveras i Mjärdevi Science Parks utveckling.

Spännande utveckling – från visualisering till fordonssäkerhet
Bildbehandling och visualisering, mobilt bredband och fordonssäkerhet är Mjärdevi Science Parks mest framträdande kompetensområden. När det gäller bildbehandling och visualisering med medicinteknisk tillämpning befinner sig Mjärdevi och Linköpings universitet i världens toppskikt för framstående teknisk utveckling.
Inom området fordonssäkerhet gäller liknande villkor, där bl.a. Mjärdeviföretaget Autoliv med sin produkt NightVision revolutionerat marknaden. NightVision är intressant eftersom lösningen baseras på kunskap som har sitt ursprung i Totalförsvarets Forskningsinstitut, men som nu har kommersialiserats av Autoliv i annat sammanhang. Det kanske allra mest intressanta är att det finns fler minst lika spännande exempel bland andra företag i Mjärdevi.
– För ett tiotal år sedan hade Nokia sin utvecklingsverksamhet för hemkommunikation här i Mjärdevi. När de flyttade alltihop till Finland knoppades ett flertal företag av från den verksamheten, det rör sig om 12 – 13 företag som startades av f.d. anställda på Nokia. Dessa företag är starka idag, med egna nischer och marknader verkar de fortfarande sida vid sida här i Linköping och flera av dem har tillsammans med andra bildat ett kluster för IPTV, berättar Sten Gunnar Johansson.

Verkar över geografiska gränser
Sten Gunnar poängterar att företagen i parken tycks klara sig bra i konjunktursvängningar. Troligtvis beror det på förmågan att anpassa sig, att tänka nytt och våga satsa.
– Det sker ständig rekrytering här och vi bedriver nära samarbeten med universitetet som vi gärna vill utveckla ytterligare. Det är inte självklart att studenterna ser oss, bara för att vi ser dem. Vi måste marknadsföra vår organisation och de företag som finns här för att behålla kompetens. Därför ser vi till att uppvakta studenterna tidigt.
Samarbete med det kringliggande samhället är också viktigt
– Vi är ingen isolerad företeelse, vi integrerar vår verksamhet med kommunens för att bygga upp kunskapsstaden Linköping. Det viktigaste är att vi kan verka över geografiska gränser, knyta samarbeten utanför parken och vara med där det händer. Det tycker jag att vi lyckas bra med, säger Sten Gunnar Johansson avslutningsvis.

Detta är Mjärdevi Science Park
Mjärdevi Science Park etablerades 1984. Idag verkar ca 260 företag och 6000 personer i parken. De tre profilområdena är Bildhantering och visualisering, Mobilt bredband och Fordonssäkerhet. Dessutom verkar ett antal företag inom mjukvaru- och systemutveckling, sensorteknik, miljöteknik och medicinteknik i Mjärdevi Science Park. Vidare utveckling grundas på samarbete inom och utanför parkens gränser, samt inte minst med studenter och forskare vid Linköpings universitet.