Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mjuka värden inom IT-branschen slår högst

Konsultföretaget CAG satsar på att attrahera och utveckla Sveriges främsta IT-specialister. Med sex dotterbolag verksamma inom olika områden har koncernen en heltäckande kompetens inom IT-relaterad verksamhet. Med nära 200 konsulter täcker CAG in hela processen i ett projekt, från idé till implementering, test och verifiering samt förvaltning och drift.

Paulina Illman är sedan snart fyra år tillbaka VD för dotterbolaget CAG Contactor AB. Bolaget med sina ca 45 medarbetare ingår i CAG-koncernen, som även omfattar CAG Arete, CAG AreteDatastöd, CAG Fenix Management, CAG Mälardalen och Novus Consulting.
Test och verifiering samt systemutveckling inom Java är huvudverksamheten för CAG Contactor, men man fokuserar även mycket på utveckling av inbyggda system samt ledningstjänster. Bland kunderna finns idag ledande företag inom telekom och medicinteknik, och ett antal aktörer inom den offentliga sektorn.

Kompetens viktigaste konkurrenskraften
Med lång erfarenhet av konsultbranschen, i kombination med tidigare roller med säljansvar, är Paulina en naturlig strateg som vet hur viktigt det är att göra långsiktiga investeringar i sin personal. Här förklarar hon:
– Den viktigaste och största konkurrenskraften för oss är våra medarbetare och deras kompetens. Vi är i grund och botten ett kunskapsföretag, vilket innebär att vi ständigt måste hålla oss uppdaterade inom våra specialistområden. Våra konsulter ska ligga steget före, och detta möjliggörs genom intensiva satsningar på kompetensutveckling.

Mjuka värden för framgång
CAG Contactor kan glädjas åt en personalomsättning långt under snittet för branschen.
– Vi vill skapa trivsel och en känsla av tillhörighet för våra medarbetare, menar Illman. Det här är extra viktigt för ett företag som oss, vars affärsidé går ut på att medarbetarna har sina arbetsplatser ute hos våra kunder.
Genom att skapa en stark företagskultur, genom bl. a sociala aktiviteter och främjandet av en god laganda, skapar man en osynlig navelsträng till ledningen på kontoret.
– Därför är även den sociala biten viktig, där mjuka värden som engagemang, personligt bemötande och delaktighet hamnar i första rummet. Exempelvis så är våra konsulter alltid involverade i rekryteringsprocessen, även rörande ledande befattningar.
Som de flesta företag vill CAG Contactor expandera. Visionen för 2012 är att satsa ytterligare på de utpekade specialistområdena test och Java.
– Att växa med upp till 15-20 procent årligen ser vi som rimligt. Detta kan betyda att vi blir upp till 60 konsulter inom 2-3 år, säger Paulina avslutningsvis.