Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Möbelkomponenter från Åseda

Melam i Åseda har specialiserat sig på möbelkomponenter till möbelindustrin och kunderna finns över hela Sverige.
Företaget grundades 1997 och sysselsätter cirka 30 anställda.

– Vi gör möbelkomponenter till möbelindustrin, alltså inte färdiga möbler. Vi är underleverantör till möbeltillverkarna och våra slutkunder är möbelaffärer över hela landet och även utomlands, berättar Peter Gustafsson, VD på Melam.
Två lastbilar om dagen lämnar Åsedafabriken varje dag med komponenter ut till kunderna.

Verksamheten har gått bra för företaget sedan starten 1997. Det första året omsatte Melam cirka 10 miljoner kronor och som mest har årsomsättningen legat på 135 miljoner kronor. I dagsläget omsätter företaget 110-115 miljoner.

Produktionsmätning
Tack vare produktionsmätning vet såväl chefer som anställda hela tiden hur produktionen ligger till. Det är ett måste om företaget ska kunna slåss på marknaden och för att utnyttja anläggningen maximalt.
En stor bildskärm i fikarummet talar om för personalen exakt hur produktionen ligger till i förhållande till målet. Ute i fabriken kan man se samma siffror och staplar på datorskärmar.
Siffror och staplar plockas fram av ett amerikanskt mätsystem som Åsedaföretaget WIP Consulting har installerat och anpassat efter Melams behov.

Systemet mäter tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Tillgänglighet handlar om hur stor del av tiden en maskin arbetar. Effektivitet handlar om hur fort maskinen arbetar och kvalitet handlar om hur stort skrotbortfallet är.
– Vi har fyra produktionslinjer som är fullt automatiserade och det gör att vi får en bra kvalitet på produkterna och en bra prisbild, säger Peter Gustafsson.

Melam förfogar över en stor och rymlig lokal med en yta på cirka 6 000 kvadratmeter. Ungefär hälften är produktionshall och hälften lager.
– Vår vision är att öka omsättningen och bredda verksamheten i framtiden. Eventuellt kanske vi kommer att tillverka färdiga möbler, säger Peter Gustafsson. Åseda ligger i Uppvidinge kommun i Kronobergs län.