Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Mobil marknadsföring är framtiden!

WSI WebAnalys erbjuder seminarier, webinars och skräddarsydda utbildningar inom digital marknadsföring. Företaget har nyligen lanserat en ny e-kurs i mobil marknadsföring för företagsledare, marknadschefer, säljchefer – i princip alla som vill lära sig att kommunicera med sina kunder på ett mer effektivt sätt med hjälp av mobila applikationer. För att bättre kunna ta vara på möjligheterna som dagens digitala utbud med bl.a. sociala medier och appar erbjuder bör företag se över sin marknadsföring. Finns det ett tillräckligt stort inslag av digital marknadsföring? Kan mobil marknadsföring göra att vi kommer närmare kunderna? Det är intressanta frågor att ställa sig när man vill utveckla en vinnande marknadsstrategi i dagens tuffa konkurrens.

Företagens kommunikation blir mer och mer digital, och då måste även kompetensutvecklingsinsatser följa trenden för att enkelt kunna integreras i den dagliga verksamheten. WSI WebAnalys har tillsammans med Coursio utvecklat e-kurser för digital marknadsföring, där mobil marknadsföring är den första som lanseras i Sverige.
– Mobil marknadsföring är ett växande område med stor potential. Pappersreklam hamnar kanske i återvinningen. Men med mobil kommunikation så nås potentiella kunder direkt, kommunikationen blir betydligt mer riktad. Informationen finns tillgänglig direkt i mobilen om mottagaren vill kontrollera något igen, exponeringen blir en helt annan än jämfört med exempelvis pappersutskick. Vi kan faktiskt konstatera att mobil marknadsföring är framtiden, säger Madelene Wadelius, WSI WebAnalys.

Flexibel utbildning med högsta tillgänglighet
Utbildningen ges via en plattform som utvecklats av Coursio. Kursinnehållet går att läsas in via mobil, smartphone eller surfplatta. Tillgängligheten är mycket hög, man behöver inte vara uppkopplad mot en dator för att delta i utbildningens olika moment. Seminarier och föreläsningar går att följa direkt i mobilen och innehållet sparas i kursportalen under tre månader så att kursdeltagarna lätt kan återvända till ett visst moment och repetera om så önskas.
– E-kurser innebär generellt lägre kostnader, högre tillgänglighet och bättre inlärning tack vare ett stort inslag av interaktiva moment. Eftersom kursmaterialet finns tillgängligt via en webportal kan kursdeltagarna när som helst få tag på det online, förklarar Madelene Wadelius.
Studier har visat att inlärningen blir bättre om man använder sig av videomaterial och kompletterande bildmaterial, eftersom kursdeltagarna minns materialet bättre. Portalen omfattar även nedladdningsbara artiklar och liknande.

Sociala medier ger företagen stor exponering
Väldigt många människor världen över är idag anslutna till någon form av digitalt socialt nätverk, många söker information via de sociala medierna och allt fler skriver bloggar.
– Vi kommer att fortsätta lansera e-kurser, konstaterar Madelene Wadelius. Efter mobil marknadsföring siktar vi på marknadsföring via sociala medier och e-post. De sociala medierna erbjuder en mycket stor exponering som företag kan dra nytta av. De utgör ett sätt för företagen att kommunicera med konsumenter på deras villkor, i en inspirerande miljö som möjliggör ökad interaktion mellan parterna. Därför måste företagen också förstå vad det är som gör att konsumenterna köper, vad de vill ha och vilken typ av marknadsföring som fungerar bäst för en specifik målgrupp.

Varför satsa på digital marknadsföring?
Mobila applikationer blir ständigt mer aktuella för e-lärande. Enligt en undersökning som SEB gjort under första kvartalet 2012 så har nästan 6 av 10 personer i Sverige kopplat upp sig med en smartphone eller mobil. Undersökningen visade knappt 60 procent och omfattade personer i åldern 16 – 74. Siffran för bärbara datorer var 46 procent, och 14 procent för surfplattor.
Det finns med andra ord mycket för företag att vinna på digital marknadsföring. WSI WebAnalys hjälper företagen hitta rätt och skapa en hållbar och lönsam marknadsföringsstrategi.