Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Moelven Eurowand skapar framtidens kreativa arbetsmiljöer

Alla företag vill växa och öka sin konkurrenskraft. För de allra flesta företag utgör personalens kompetens den främsta konkurrenskraften, det är därför oerhört viktigt att ta vara på och utveckla den. Med Moelven Eurowands unika rumskoncept skapas kreativa och inspirerande kontorsmiljöer snabbt och effektivt utan onödiga avbrott i vardagen.

Moelven Eurowand AB är Sveriges ledande leverantör av kompletta, snygga rumslösningar med monteringsfärdiga och flexibla innerväggsystem. De prefabricerade innerväggarna kan användas för alla typer av rum, och lämpar sig framförallt där hög flexibilitet krävs och där man vill kunna göra om ytorna efter skiftande behov.
Huvudkontoret finns i Örebro och därtill har Moelven Eurowand försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala och Malmö. Tillverkning sker på egna fabriker i Kumla och Hulån. Montering sker med egen personal över hela Sverige.

Fantastisk arbetsmiljö anpassad efter eget behov
Moelven Eurowand satsar på attraktiva och trivsamma kontorsmiljöer. De prefabricerade väggsystemen projekteras och monteras enligt Eurowandmetoden, där man med god insikt i både form och funktion skapar miljöer som enkelt kan omformas för att fylla nya funktioner.
Eurowandmetoden ger flera fördelar för alla intressenter – från fastighetsägare till byggnadsentreprenörer och arkitekter, och inte minst hyresgästerna, de som brukar lokalerna.
– Fastighetsägaren får med vårt koncept attraktiva lokaler som är lätta att anpassa efter enskilda hyresgästers behov, och det till en låg investeringskostnad, förklarar Mattias Pettersson, avdelningschef i Malmö. För byggnadsentreprenören innebär prefabricerade vägglösningar både ökad kostnadseffektivitet och kortare byggtid.
Väggarna är nämligen redan monteringsklara när de kommer, man behöver inte heller oroa sig för torktider eftersom de även levereras färdigmålade. Enklare projektering förenklar även arkitektens vardag.
– Hyresgästerna får en fantastisk arbetsmiljö som är anpassad efter det egna behovet. Vi kan snabbt göra ändringar under ordinarie kontorstid, väggarna flyttas enkelt utan buller eller damm.

Bygger upp verksamheten i Öresundsregionen
Systemväggen som koncept fyllde 50 år i fjol. Moelven Eurowand bildades 1973, och är idag marknadsledande i Sverige. I nära 40 år har man arbetat med helheten när det gäller systemväggar – från ritning till tillverkning och slutligen leverans och montering.
– Vi bygger nu upp verksamheten här i Öresundsregionen för att öka vår servicenivå. Vi kommer bl.a. att bygga upp visningslokaler med systemväggar i olika utföranden, hit ska potentiella kunder och intressenter kunna komma för att uppleva vår fantastiska produkt och hämta inspiration, berättar Mattias vidare.
Moelven Eurowand arbetar med ständiga förbättringar både när det gäller arbetsprocesser och den färdiga produkten.
– Vi är starkt delaktiga i att skapa framtidens kreativa arbetsmiljöer. Våra medarbetare får vara med i byggprocessens alla skeden vilket skapar stor variation i det dagliga arbetet. Vi vet att våra lösningar och arbetssätt uppskattas av både kunder och medarbetare, och det ser vi som ett kvitto på framgång i sig, säger Mattias Pettersson avslutningsvis.