Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

mono arkitekter skapar kreativa miljöer

mono arkitekter är i grunden ett familjeföretag med rötter som sträcker sig till 1950-talet. Tidlös arkitektur och byggtraditioner är värdefulla koncept som förvaltats under det halvsekel som gått – men arkitektens roll ser annorlunda ut idag. Ordet samhällsutveckling har fått en helt ny innebörd, idag handlar det om hållbarhet ur alla perspektiv.

Byggnadens funktion och identitet sträcker sig längre idag – dels ska den passa in i omgivningen, den ska samtidigt vara attraktiv, fylla sin funktion, och inte minst vara hållbar. Hållbarheten innefattar inte bara energieffektivitet, utan även långsiktighet och integrering av hållbara material i byggprocessen.
mono arkitekter ägs idag av Mats Andersson och Thomas Malmqvist. Tillsammans med ett tiotal medarbetare med specialistkompetens inom arkitektur, inredning och hållbarhet axlar Andersson och Malmqvist arkitektens nya roll.
– Som arkitekter har vi idag en central roll i samhällsutvecklingen och det hållbara byggandet, understryker Mats Andersson, VD. Vi arbetar inte längre enskilt, utan i nära samverkan med beställare och byggherrar. Arkitekten har en rådgivande roll idag, där vi i ett tidigt skede integrerar med olika aktörer.

Hållbarhet redan på skisstadiet
mono arkitekter har en bred kunskap om alla moment och processer som ingår i husbyggandet. Företaget arbetar till övervägande del med offentliga byggnader men även privata villor dyker upp som projekt emellanåt.
– Våra projekt omfattar ofta kommunala byggnader som skolor, förskolor och äldreboende, vi har även arbetat en del med hotell och kontor. Vi sticker ut med vår specialistkompetens som även omfattar inredning, berättar Mats Andersson.
Omgivningen – både inomhus och utomhus – är oerhört viktig för hur människor mår. mono arkitekter ser till helheten och skapar rum som människor trivs i, som föder kreativitet och inspiration. Mats poängterar att detta är minst lika viktigt som funktionen.
mono arkitekter arbetar på uppdrag av bl.a. kommuner i sydvästra Skåne. På uppdrag av Trelleborgs kommun har man nyligen byggt ett lågenergihus som klarar driften med en halverad energiförbrukning i jämförelse med myndigheternas krav. Byggnaden används för förskoleverksamhet.
– Det viktigaste när man vill bygga energieffektivt är att redan på skisstadiet planera in de viktiga aspekter som bidrar till låg energianvändning.

Hoppas på stort projekt med konstnärlig inriktning
I Malmö finns planer på en ny skola som samlar alla de konstnärliga gymnasieutbildningarna på ett ställe – Latinskolan. Den nya skolan kommer att ha hela Skåne som upptagningsområde, vara centralt lokaliserad och ha ett elevantal runt tusentalet.
– Vi hoppas på att få vara en central samarbetspartner i detta stora projekt, kommenterar Mats.
Området där Latinskolan ska byggas upp omfattar en kulturbyggnad från 1800-talet, en fastighet från tidigt 1900-tal samt byggnadsmark där en helt ny fastighet ska byggas upp. Skolan ska sammantaget omfatta ca 11 000 kvadratmeter lokaler för studieverksamhet och kontor. Det ska bl.a. finnas ateljéer, teater- och danshallar.
– Parallellt vill vi även bredda vår egen verksamhet för att på sikt kunna komma in på bostadssidan. Vi har redan kompetens för att rita bostadshus, och vi har mycket att bidra med när det gäller konstruktion av hållbara bostäder för framtiden, avslutar Mats Andersson.