Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Mönsterås hamn- flexibla och effektiva trots begränsad kajyta

Som en pärla bland hamnarna i sydvästra Östersjön ligger Mönsterås industrihamn på Jätterön strax norr om köpingen Mönsterås i Kalmarsund. Hamnen som tidigare enbart servade ägaren, skogskoncernen Södra, är i dag öppen för alla rederier som önskar snabb och effektiv frakthantering i sydvästra Östersjön.

Trots liten kajyta – 340 meter lång, klarar hamnen av att vara både flexibel och tidseffektiv vid lastning och lossning. Till sin hjälp har hamnen en kompetent personal samt en organisation med korta beslutsvägar.
Hamnen sätter alltid kunden i centrum, strukturerar om personal och resurser vid behov och håller avtalade tider. Det innebär kostnadseffektiv hantering för kunderna. Modern utrustning förenklar och snabbar upp arbetet avsevärt.
Mönsterås Hamn är specialister på hantering av skogsprodukter i olika former men hanterar även andra produkter.
Mönsterås Hamn AB som ägs av koncernen Södra, underliggande division Södra Skog är en industrihamn inom Mönsteråskombinatet. I kombinatet ingår Mönsterås Hamn, Södra cell samt Södra Timbers sågverk.
Verksamheten består av Hamn, Stuveri och mäkleri. Omsättningen är 60 miljoner kronor om året. Hamnen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 (DNV) och är ISPS godkända. Antalet anställda uppgår till 22 varav 6 är tjänstemän. Kajlängden är 340 meter, maxdjupet är 8,2 meter och farleden är 7,5 meter.
Mönsterås hamn har till sitt förfogande 5 vikarmskranar, flertalet hjullastare, truckar samt verktyg till flertalet produkter. Hamnen som är en viktig länk i logistikkedjan har varje år 500 fartygsanlöp, 400.000 ton pappersmassa (Destinationer: Tyskland, Holland, Polen, Italien, Storbritannien, Turkiet, Israel) 800.000 m³ importved (Leverantörer: Södra Gestik, Estland, Södra Latvala, Lettland, Tyllskog AB, Lettland, Cherepovetsles, Ryssland) 300.000 m³ sågade trävaror (Destinationer: Storbritannien, USA, Frankrike, Spanien) 30.000 ton pellets och 45.000 ton natriumkylt.
I terminalverksamheten ingår transport och logistik, lagring, lastning/lossning bilar och stuffning container. Kombinatet har också uppdrag som transport och logistik från terminaler till vedgård och assisterar vid samtliga arbetsuppgifter inom kombinatet ”Manpower”.

Specialister på logistik
Logistiken är A och O i vår verksamhet eftersom vi med god planering kan optimera vårt eget arbete samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder lägre kostnader. Detta innebär dessutom att kundens gods alltid tas emot eller skeppas vidare på utsatt tid berättar hamnens VD Niclas Strömqvist. Vi lägger stort fokus på sågade trävaror.
Mönsterås Hamn har en omsättning på 1,5 miljoner ton över kaj. Tidigare år var pappersmassa kvoterande men nu har vi också tagit över terminal hanteringen från Södra Timber. Effektiviteten på kajen är viktig och vi har en utskeppning på 350.000 kubikmeter. Det är en ökning från år 2007 då utskeppningen låg på 30.000 kubikmeter. Hamnen har både maskiner och kompetens för verksamheten.

Niclas Strömqvist berättar vidare att Mönsterås Hamn är en flexibel organisation med höga krav på produktiviteten. Fram till år 2008 finslipades verksamheten till att enbart lasta och lossa fartyg. Samma år utökades även samarbetet med Södra Timber. Då ingick även terminalhantering och det innebar att Mönsterås Hamn började märka upp sågverkets produkter och se till att dessa skeppades iväg till rätt instans.
Hamnen har egna specialfordon som hanterar laster upp till 70–80 kubikmeter massaved i en och samma transport. Det kan jämföras med en traditionell långtradare som på sin höjd klarar 40 kubikmeter.
Våra skeppsmäklare sitter i samma lokaler som logistik och övrig planering. Det innebär stora samordningsfördelar, höjd effektivitet, snabbare hantering och lägre kostnader. Mäkleriet har kompetens och alla tillstånd som behövs för en effektiv tullhantering.
Avslutningsvis poängterar Niclas Strömqvist att genom en effektiv terminalhantering minimeras dubbelhantering av godset, risken för skador minskar och kvaliteten säkras. Vi har en helhetssyn på hela transportflödet av våra kunders laster och vi känner stort ansvar för att hålla tider och planer. Mönsterås Hamn AB gör sitt yttersta för sina kunder i alla lägen.