Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Mörbylånga Ambulans agerar proaktivt genom att utbilda näringslivet

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är alla arbetsgivare skyldiga att ha tillräckligt med personal som är utbildade i att ge första hjälpen på arbetsplatsen. Mörbylånga Ambulans har med sin långa erfarenhet och djupgående kunskap bästa tänkbara förutsättningar för att på ett professionellt sätt lära ut viktiga kunskaper om allmän vård, första hjälpen och inte minst hjärt-lungräddning på plats ute hos företag.

Mörbylånga Ambulans AB driver ambulanssjukvård på entreprenad åt Kalmar läns landsting sedan 1978. Företaget har ambulanser stationerade i Mörbylånga på Öland samt i regionen Ålem – Blomstermåla på fastlandet. Samtliga team består av minst en legitimerad sjuksköterska.
– Vi kommer att satsa ännu mer på utbildning framöver, säger Johan Gustavsson, VD på Mörbylånga Ambulans. Det råder ingen tvekan om att det ute på arbetsplatser och inom organisationer finns ett mycket stort behov av kvalitativ utbildning inom första hjälpen och hjärt-lungräddning. Vi fokuserar mycket på att ge utbildning i hur man använder hjärtstartare.
Johan är själv Leg. sjuksköterska, och har över tio års erfarenhet från ambulanssjukvården. Johan är också med i föreningen Ambulansentreprenörerna som är lite som en kvalitetsstämpel inom branschen.
– Samtliga i teamet kan ge professionell utbildning på plats ute på företag. Att använda en hjärtstartare är inte svårt, tack vare den säkra tekniska lösningen är de tillräckligt enkla att använda även för lekmän, vilket naturligtvis utgör en trygghet för alla parter.

Tiden det mest kritiska vid hjärtstopp
Vid ett plötsligt hjärtstopp måste man agera snabbt, man arbetar mot tiden eftersom den drabbades möjligheter till återhämtning minskar för varje minut som går. Därför är det oerhört viktigt att fler arbetsplatser satsar på att utbilda sin personal i hjärt-lungräddning.
Ett enkelt och effektivt sätt att vara väl förberedd är att kunna använda en hjärtstartare. Med en hjärtstartare kan vem som helst bidra till att öka återhämtningsmöjligheterna och till och med vara delaktiga i att fler räddas till livet.
– Vid ett plötsligt hjärtstopp är det helt klart tiden som är avgörande. Att ingripa tidigt är därför helt avgörande för hur själva utfallet kommer att bli, understryker Johan Gustavsson.

Mer uppmärksamhet på utbildning
Mörbylånga Ambulans har aktivt bedrivit utbildning i över tio år, och man har haft olika typer av utbildningsinsatser sedan verksamheten etablerades på 1970-talet. Erbjudandet har dock inte kommunicerats lika öppet som nu. Idag satsar man stenhårt på att väcka allmänhetens intresse, det finns fortfarande mycket att göra inom näringslivet och här vill Mörbylånga Ambulans vara med.
– Förutom hjärt-lungräddning kan vi lära ut allt inom första hjälpen, att stoppa blödningar och hur man inom skolan hanterar oförutsedda situationer, som när en elev sätter något i halsen, exempelvis. Vi verkar inom alla branscher, och det är viktigt att näringslivet inser vikten av att satsa på den här typen av utbildningar, menar Johan.
Eftersom Mörbylånga Ambulans personal är välutbildade, aktiva sjukvårdare så kan man också svara på alla tänkbara frågor som kan uppkomma vid utbildningstillfället. Utbildningarna får en speciell prägel eftersom de ges av personer som varit med i verkligheten.