Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Motala kommer närmare regionen tack vare omfattande infrastrukturella projekt

Motala står inför många positiva förändringar med flera spännande infrastrukturella projekt på gång. Säkrare vägar med bättre tillgänglighet, pendeltåg och högbro över Motalaviken utgör några av de största förändringarna som ska göra Motala mer attraktivt för boende, företagande och som besöksmål.

BanaVäg Mjölby-Motala är ett av Trafikverkets s.k. stora projekt och ett av Motalas största utvecklingsprojekt genom tiderna. Järnvägen byggs ut till dubbelspår samtidigt som riksväg 50 får en helt ny sträckning. Med högbro över Motalaviken leds trafiken bort från den överbelastade genomfarten i centrum. Det skapar en betydligt bättre miljö och nya utvecklingsmöjligheter i Motalas centrala delar.

Riksväg 50 får ny sträckning
Riksväg 50:s gamla sträckning från Ödeshög och via Vadstena vidare till Motala har under en längre tid haft en låg trafikteknisk standard. Säkerheten har inte varit optimal, samtidigt som sträckan knappast är tidseffektiv. Genom att bygga om riksväg 50 så att den går mellan Mjölby via Skänninge vidare till Motala förbättras trafiksäkerheten markant.
Riksvägstrafiken leds dessutom bort från Motala centrum tack vare Motalabron. Det är en ny 620 meter lång högbro över Skepparpinan, det smala sundet av Vätterns utanför Motala. Den 6 m höga bärande stålkonstruktionen är redan på plats.
Vägdelen av projektet är kostnadsberäknad till 1,8 miljarder. Bygget genomförs av NCC, som även kommer att ansvara för drift och underhåll under 20 år framåt. Vägen och den nya bron ska öppnas för trafik i september 2013.

Riksväg 34 ska också byggas om
Riksväg 34 mot Linköping kommer inom några år att få betydligt högre standard med en ny dragning mellan Motala och Borensberg. Då förkortas restiden till Linköping samtidigt som den vackra nuvarande vägen utefter sjön Boren blir ett trevligt cykelstråk.

Stärker näringslivet – och Motala centrum
– Väginvesteringarna har en stor betydelse för hela Motalas näringsliv, den gör att vi kommer närmare både E4:an och Linköping. Det är viktigt både för handels- och logistikbranschen och för tillverkande företag. Dessutom får vi en betydligt bättre stadsmiljö i centrum, konstaterar stadsbyggnadschef Leif Sjögren.

Kommer närmare regionen med dubbelspår
Riksväg 50 ska följa dubbelspåret som planeras mellan Mjölby och Motala. Dubbelspårig järnväg är nödvändigt för att klara ökade godstransporter, dessutom öppnas möjligheter för pendeltrafik mellan Motala och Linköping. Dubbelspåret blir klart redan i vinter, redo för ökad gods- och pendeltrafik.
– Att Östgötapendeln kommer upp till Motala är ett stort strategiskt steg för framtiden. Idag har vi enbart bussförbindelser med Linköping. Om man istället kan ta tåget avlastas vägarna och det blir betydligt mer effektivt att resa mellan städerna.
Motala kommer närmare regionen och att ta sig till andra regioner blir också betydligt lättare.
– Ambitionen från Trafikverkets sida är att på sikt bygga ut dubbelspåret ända upp till Hallsberg, det är en del av den nationella planen. Det kommer naturligtvis att ske över ett antal etapper och säkerligen ta upp emot tio år, men vi är på god väg här i Motala, fortsätter Sjögren. Våra tågförbindelser till Stockholm går via Hallsberg, så att skapa tätare förbindelser dit är ett mycket angeläget framtidsprojekt.

Framtiden: Förbättra kommunikationerna åt flera håll
Det finns också kapacitet för att bygga en omlastningsterminal i Motala, även om det i dagsläget inte finns planer på det så finns mark att tillgå.
Infrastrukturprojekten ger nya förutsättningar för Motala, och nu är det angeläget att ta vara på de nya möjligheterna.
– Vi engagerar oss betydligt mer i det regionala samarbetet numera. Vi knyts tätare ihop med Östgötaregionen och får betydligt bättre förbindelser till Linköping och Mjölby. Men även Örebroregionen är viktig för oss, så vi jobbar på att förbättra kommunikationerna åt flera håll, säger Leif Sjögren, som slutligen tillägger:
– Och på hemmaplan kan vi erbjuda attraktiva områden för både boende och företagsetableringar. En vision för centrum är redan på gång i samarbete med centrumföreningen, fastighetsägarna och Göta kanalbolag.