Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Motalaföretaget som har gjort en lyckosam satsning i Kina

Verktygsmekano i Motala är ett företag som har lagt en stor del av sin produktion i Kina. Redan 2002 köptes de första verktygen och sedan dess har verksamheten förändrats betydligt för Motalaföretaget.

Verktygsmekano startades 1957 som en traditionell verktygsmakare, men 2002 hände något som skulle förändra företagets inriktning radikalt.
Niclas Estlander, VD på Vertygsmekano, berättar:
– Företaget fick en jätteorder från Scania, som man inte kunde lösa själva i den egna fabriken i Motala. Man började då importera vissa komponenter från Kina, det kunde till exempel handla om en verktygshalva eller en back, och så gjorde man resten i Sverige. Slutresultatet levererades till Scania och hela projektet blev en stor succé.
Verktygsmekano var ett av de första svenska företagen som började handla med Kina och anledningen var inte i första hand en ekonomisk fråga utan en kapacitetsfråga.
– En stor fördel med att vara etablerad i Kina är att vi har folk på plats som håller koll på tidsplaner och på verktygen och ser till att kvaliteten är som den ska vara, säger Niclas Estlander.
Verktygsmekano har idag 21 anställda i Sverige och 7 i Kina.
Niclas Estlander bodde med sin familj i Kina i fem år, från 2005 till 2010, och arbetade med verktygstillverkning. Tack vare sin kunskap om branschen och den kinesiska kulturen fick han överta VD-posten på Verktygsmekano i mars 2011.

En ledande tillverkare
Verktygsmekano har utvecklats till en av Sveriges ledande tillverkare av formverktyg med kunder inom hela plast-, pressgjutnings- och verkstadsindustrin. Formverktygen används sedan för att tillverka exempelvis motorsågar, köksredskap, inredningar till fordon med mera.
– Vi levererar kompletta verktyg och vår affärsidé är att det inte ska vara någon skillnad på verktyg som köps i Sverige eller via Kina. Vi kvalitetssäkrar allt på plats och eftersom jag har jobbat med verktygstillverkning i Kina i fem år så vet jag vilka gropar man kan falla i. Vi har bland annat ett väldigt bra system för stålinköp och kan garantera att det alltid är rätt stålkvalitet och tillverkare, vilket är en av de största groparna att falla i, säger Niclas Estlander och fortsätter:
– Vi har även verktyg för formfyllnadsanalys och kan simulera hur en slutgiltig produkt kommer att se ut efter formsprutning redan innan vi tillverkar formen. Detta är en enorm styrka då vi på så sätt kan kompensera i formen och spara dyra ombyggnader för kunden.

Förstärkt organisation
När Affärstidningen Näringsliv pratar med Niclas Estlander i telefon är han på plats i filialen i Dongguan City.
– Jag är här ungefär varannan månad och sedan är det tre projektledare som alternerar att åka hit. Vårt mål är att det ska finnas en svensk på plats i Kina i två av tre veckor.
Sedan Niclas Estlander övertog VD-posten har organisationen i Kina förstärkts med två personer och Niclas Estlander är på plats bland annat för att träna upp de personerna. Samtidigt har det anställts fyra personer i verkstaden i Motala för att klara av det ökade trycket av service och modifieringar i Sverige.

Satsar framåt
Framtidsvisionen för Verktygsmekano är att ytterligare stärka sin position som verktygsmakare/serviceverkstad och bli en ännu bättre leverantör.
– Det är ju en nedgång i branschen nu, men vi tror att det kommer att vända och satsar hårt framåt. Dels har vi förstärkt organisationen både i Kina och Sverige och dels byter vi nu till bättre lokaler i Motala för att öka servicen i Sverige när det gäller ändringar och modifieringar. De lokaler vi har idag byggdes redan 1981 och är inte längre optimala för verksamheten som den ser ut idag. Bland annat saknas expansionsmöjligheter. Kort sagt, vi satsar framåt i stället för att skära ned, säger Niclas Estlander avslutningsvis.