Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mötesbokning med substans

Mötesbokarna erbjuder telemarketingtjänster men är knappast vad många förknippar med traditionella telefonförsäljare. Med kompetens och personlighet söker Mötesbokarna skapa en hållbar kontakt och relation med uppdragsgivarens kunder, och då handlar det om mycket mer än att enbart sälja in produkter eller tjänster. Det handlar om att skapa substans.

Genom att förstå kundföretagens behov och vardag kan Mötesbokarna erbjuda ett mer långsiktigt resultat som består. Verksamheten är en typ av callcenter, men grundaren och ägaren Karin Tenelius vill helst inte likna företaget vid ett traditionellt telemarketingbolag som enbart är ute efter att jaga kvantitet.
– Vi har lyckats skapa en verksamhet med ett koncept som är helt unikt i branschen. Mötesbokarna består enbart av medarbetare som har lång och gedigen erfarenhet inom kommunikation, och vår affärsmodell skiljer sig markant från mängden genom att vi fokuserar på kvalitet före kvantitet. Visst handlar det om att sälja in saker, men det görs på ett annorlunda sätt och med fokus på vad kunden verkligen behöver, menar Karin Tenelius.

Fokus på hållbara resultat
Arbetsklimatet skiljer sig också från normen inom callcenterbranschen. På Mötesbokarna har alla samma lön och varken provision eller bonussystem tillämpas. Karin Tenelius menar att det ger ett mer rättvist system där alla känner sig delaktiga och uppskattade, och då gör man också ett bättre jobb. Att tillämpa kortsiktiga belöningsmetoder ger inte hållbara resultat i längden.
– Vi ska skapa hållbara relationer med våra uppdragsgivare och deras kunder, samt inte minst med våra egna anställda. Som ett led i vår strategi för att skapa och behålla ett gott arbetsklimat har vi ingen hierarki med chefer, istället förlitar vi oss på att gemensamt besluta om hur uppdragen ska fördelas, fortsätter Karin Tenelius.
Mötesbokarna har nu funnits i två och ett halvt år och har redan etablerats som ett förstahandsval bland många uppdragsgivare. Många nya uppdrag kommer in tack vare goda referenser och Mötesbokarnas rykte. Det kan också ses som ett kvitto på att Mötesbokarna verkligen kan skapa och leverera hållbara resultat.

Empowerment utvecklar verksamheter
Precis som Karin Tenelius övriga verksamheter Tuff ledarskapsträning och Jobbkompaniet arbetar Mötesbokarna enligt den så kallade empowermentfilosofin. Det innebär att verksamheten är medarbetarstyrd och istället för att kontrollera och styra ovanifrån fokuserar man på att bygga upp företaget från grunden, det vill säga med hjälp av medarbetarinflytande.
Som social entreprenör och innovatör har Karin Tenelius ägnat många år av sin karriär åt att utveckla sina innovationer, varav empowermentfilosofin är en. Hon fortsätter att blicka framåt och ser ständigt nya möjligheter att lösa samhällets utmaningar.
– Bristande effektivitet och kvalitet, hög sjukfrånvaro och personalomsättning är tydliga exempel som visar att traditionella hierarkier inte hör hemma i det moderna arbetsklimatet. Arbetsmodellen som vi tillämpar inom Mötesbokarna kan inspirera många andra verksamheter och därmed också bidra till en hållbar utveckling i företag som kanske inte har något annat gemensamt med oss, men som ändå söker utvecklas för framtiden, säger Karin Tenelius avslutningsvis.