Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mötesplats för forskning, samhälle och industri

amhällets utveckling med nya demografiska trender, ändrade beteenden och nya livsstilar ställer allt högre krav på en välorganiserad och tekniskt avancerad sjukvård. I Sverige har vi lyckats skapa en tradition av framstående forskning med en lång rad av internationellt erkända upptäckter.

Nobelpristagaren Arvid Carlssons upptäckt av signalsubstansen dopamin har haft en avgörande betydelse för vår förståelse av hjärnans funktion, som exempel. Per-Ingvar Brånemark har öppnat portar för utveckling av helt nya implantat med sin forskning inom osseointegration, dvs. hur olika material kan integreras med ben.
Idag används titanskruvar för att förankra tandimplantat, men faktum är att man redan tagit steget längre – idag är det också fullt möjligt att skapa och förankra hela lårben tack vare framsteg inom området biomaterial. Det innebär en helt ny inriktning för framtidens proteser, som kommer att vara som en naturlig del av kroppen, och detta är bara ett av många lyckade exempel.

Forskningen har med andra ord rönt stora framgångar. Nu gäller det att applicera och synkronisera upptäckterna med kommersiell gångbarhet och samhällsnytta. De fina resultaten ska komma till samhällets nytta – och då behövs duktiga entreprenörer som kan driva utvecklingen vidare. Forskning möter industri – genom att placera ett ännu större fokus på detta viktiga möte skulle vi kunna skapa större möjligheter inom vården och fler konkurrenskraftiga företag till Sverige.

Tätare samarbeten mellan drivna tekniker och erfarna medicinare skulle också kunna ge mängder av nya produkter, det är vi övertygade om. Och det skulle gagna alla – inte minst patienter och skattebetalare. En bra början vore att systematiskt låta medicinare och tekniker träffas så att man kan låna av varandras kompetens och inte minst se de frågeställningar och möjligheter som faktiskt finns.

Om Sverige lyckas bli en föregångare när det gäller utvecklandet av ny medicinteknik är potentialen enorm – i princip alla människor behöver någon typ av vård någon gång under livet – och det är en marknad som växer snabbt.

Maria Lind
Redaktör