Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Moventas tar plats med ny strategi på svenska marknaden

Moventas har som ambition att vara en ledande leverantör av kompletta lösningar – från egenkonstruerade industriella växellådor och vindväxellådor till förebyggande service och underhållstjänster. Sedan februari i år ägs koncernen av skotska Clyde Blowers med en uttalad strategi om att satsa ännu mer på kundnytta och långvariga kundrelationer. Ambitionen är framförallt att satsa på kompletta kundlösningar och inte enbart produkter.

– Den nya strategin passar oss bra, eftersom den grundas på värden som vi arbetat med under en längre tid. Vi servar och reparerar alla på marknaden förekommande fabrikat av växellådor som används inom processindustri, tillverkande industri samt energisektorn. Vi håller en hög servicenivå som även omfattar mycket förebyggande arbete eftersom stillestånd kostar industrin enorma summor. För akuta störningar har vi 24-timmars jour, berättar marknadschef Niklas Tuleborn.

Bättre att förebygga än att bara behandla symtomen
Moventas har designat och tillverkat växellådor för industriella applikationer sedan 1930-talet. Därför utgör vindkraft en relativt ny bransch för Moventas, då företaget började tillverka vindväxellådor på 1980-talet. Företaget blev under 2000-talet en av världens största tillverkare av växlar för vindturbiner.
– Vi drar nytta av vår långa erfarenhet från processindustrin och tillverkningsindustri då vi reparerar och servar växlar i vindturbiner. Vi kan bistå kunden med viktig kunskap så att de kan välja den långsiktigt bästa lösningen vid service och reparation. Vi erbjuder kunskap som höjer värdet av hela investeringen, förklarar Moventas VD Madeleine Ingle.
En havererad växellåda innebär stora kostnader för vindkraftverkens ägare. Moventas har utvecklat ett övervakningssystem (CMaS), där en av parametrarna som övervakas är oljekvaliteten. Genom att övervaka oljan i växellådan kan man i ett tidigare skede upptäcka avvikelser i växellådan, jämfört med tex vibrationsmätning. Genom CMaS-systemet sänds varningsinformation till en övervakningscentral som i sin tur informerar servicetekniker så att service kan utföras och därmed undviks haveri. Detta är också en del av Moventas övergripande strategi där förebyggande arbete utgör en viktig del av verksamhet. Det är ju bättre att förebygga än att endast behandla symptomen.

Nya servicesystem växer fram
Moventas lever framförallt på stark innovationskraft och nytänkande. Ett koncept som utvecklats i USA sprids nu även till Moventas i Europa, s.k. Up-Tower Gear Repair. Systemet bygger som namnet antyder på att större delen av växellådan kan repareras på plats uppe i vindkraftverket, man behöver alltså inte lyfta ned hela växellådan för att reparera den.
– Det nya systemet innebär stora kostnadsfördelar för våra kunder, men ställer samtidigt större krav på oss. Vi behöver ytterligare utbilda vår personal för att kunna utföra ytterligare reparationer på plats uppe i vindkraftverket. Parallellt med detta så satsar vi tillsammans med en finsk aktör på en hybrid där växellåda och generator integreras för att få ner vikten och öka effektiviteten, berättar Madeleine Ingle.

Kort om Moventas
Moventas är en av världens största tillverkare av växlar för vindturbiner. Företaget tillverkar även kraftöverföringslösningar för industribruk och tillhandahåller tjänster för service och underhåll. En stor del av produkterna är relaterade till förnybar energi. Koncernen sysselsätter ca 1000 personer i ett tiotal länder världen över och har ett världsomspännande partnernätverk. Moventas har rötter som sträcker sig tillbaka till 1930-talet då moderbolaget grundades i Finland. Företaget etablerades i Göteborg med huvudkontor och verkstad i slutet av 1980-talet och idag finns filialer även i Gävle och Luleå.