Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Munkfors-Ransäter

Munkfors-Ransäter kommun har ett varierat näringsliv med cirka 200 små och medelstora företag. Störst är stål- och verkstadsindustrin med Böhler-Uddeholm Precision Strip AB och AB Munkforssågar i spetsen.

Stål- och verkstadsindustrin är djupt rotad i Munkfors-Ransäter sedan långt tillbaka i tiden. När bruksdöden drog genom Sverige på 1970-talet hotades även Munkfors-Ransäter. Modiga satsningar på ny teknik och innovativa idéer gjorde att kommunen överlevde medan andra föll undan.
Böhler-Uddeholm Precision Strip AB hette tidigare Uddeholm Strip Steel AB och är en stor del av ortens brukshistoria. Under senare år har man utvecklats till ett innovativt och framåtsträvande företag som levererar kallvalsat precisionbandstål av högsta kvalitet till de mest krävande kunderna, produktområdena och geografiska regionerna. Produkterna används i stor utsträckning inom pappers-, tryckeri-, kirurgi-, såg-, vitvaru- och fordonsindustrin.
AB Munkforssågar är ett annat framgångsrikt företag i kommunen. Deras bandsågblad och bandknivar används inom bland annat sågverks-, livsmedels- och träindustrin världen över.
Tre andra stora företag på orten är Inission AB, Harry Holms AB och Calligraphen AB. Inission tillverkar, monterar, testar och levererar kompletta elektroniska produkter till ledande industriföretag i Norden. Harry Holms AB utvecklar och tillverkar unika, praktiska och rostfria trådprodukter till kunder i hela världen, främst till sjukhusens steriltekniska avdelningar. Hovleverantören Calligraphen designar och tillverkar inbjudningskort, festaccessoarer och julkort till alla möjliga fester och högtider, exempelvis Nobelfesten.
De senaste åren har Munkfors varit den stora raketen i Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning av det lokala näringslivsklimatet. Där mäts exempelvis kommunens information till företag, dialog mellan företag och kommunledning, kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande, kommunens service till företag och konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag.