Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Munksjö Paper – världsledande på elektrotekniskt papper

16.000 ton elektrotekniskt papper lämnar varje år Jönköping för transport till kunder i 50-talet länder. Munksjö Paper i Jönköping ser fram mot en kraftig ökning av efterfrågan på elektrotekniskt papper. Det framtida behovet är mycket stort, säger Mats Flood som är divisionschef för Munksjö Papers anläggning i Jönköping.

Inget annat papper är så rent och starkt som just elektrotekniskt papper. Det måste det vara, därför att i transformatorn hänger allt på att papperet isolerar de elektriska ledarna från varandra. Papprets styrka är viktig för att det ska hålla när en kortslutning ruskar om transformatorn. Det elektrotekniska pappret har producerats sedan början av 1900-talet hos Munksjö Paper. Idag har man 40 % av marknaden och är ledande bland tillverkarna.

– Det framtida behovet av elektrotekniskt papper är mycket stort, säger Mats Flood. Vi väntar oss en mycket kraftig ökning.

Elektrotekniska papperskvaliteter tillverkas i olika former till transformatorer:

Pappersband, som spinns runt lindningens kopparledare.
Kräppade, elastiska pappersband som används där lindningen kröks eller förgrenas.
Pappersark som isolerar mellan ned- respektive uppspänningsledare.

Full kontroll över råvaran
All råvara är jungfrufibrer av kontrollerad sammansättning från ren skog. Munksjös egen massatillverkning anpassar fibrerna efter behoven för slutprodukterna. Ingen torkning som kan påverka fibrerna sker innan massan levereras i specialtransporter som enbart hanterar elektroteknisk massa.

Ren skog. En ren källsjö. Och en renodlad process för elektroniskt papper. Här startar pappersprocessen på rot. Virkessammansättningen kontrolleras och anpassas till den kalibrerade papperstillverkningen. En betydande del av råvaran levereras ur skog i närområdet som Munksjös virkesinköp har god kännedom om och aktivt samarbetar med. Allt virke går direkt till den egna massafabriken i Billingsfors.

Det är inte en pappersmaskin, utan en hel produktionsenhet, PM 13, som enbart tillverkar elektrotekniskt papper.

– Vi på Munksjö Paper vet allt om vårt papper, säger Mats Flood. Allt om råvaran, tillverkningen och naturligtvis allt vad våra laboratorietester säger om den färdiga produkten. Hela processen är specialiserad på att enbart tillverka elektrotekniskt papper.

Specialiseringen går längre än så. Merparten av Munksjös specialpapper produceras efter kundspecifikationer. Allt ur standardsortimentet kan utvecklas efter kundens önskemål.

Munksjö Paper
Munksjö står idag på tre ben: Decor, Industrial Applications (där elektrotekniskt papper ingår) och Specialty Pulp.

På Munksjö Paper i Jönköping, som ingår i Industrial Applications, finns idag totalt 125 anställda, alla specialister på sin del i processen.

All papperstillverkning skedde för hand fram till år 1832 när den första pappersmaskinen byggdes i Sverige. Just Munksjö Pappersbruk bildades 1862 i Jönköping. Det var de två männen Janne Lundström, uppfinnare och industriman från Jönköping och Lars Johan Hierta, finansiär, publicist och politiker som stod bakom bildandet av företaget.

Munksjö Paper, som företaget heter idag, blev så småningom ett av Europas mest innovativa papperstillverkare och fortsätter än idag att leverera förstklassiga produkter över hela världen.