Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

MYDOCTOR ledande på åderbråckskirurgi med senaste tekniken

Hög tillgänglighet, kvalitet och högteknologi är för privatvårdföretaget MYDOCTOR självklarheter. MYDOCTOR tar steget längre och tillför begrepp som långsiktighet, humanism och trygghet i en strävan efter att erbjuda individuell och bättre vård som tar hänsyn till hela människan.

Estetisk kirurgi handlar om så mycket mer än enbart ytliga ingrepp. I samtliga fall berörs hela människan eftersom mentala aspekter som självförtroende och välbefinnande också får ett lyft om man känner sig bekväm med sitt yttre. MYDOCTOR är specialister på estetisk kirurgi och kosmetiska behandlingar med lång klinisk erfarenhet. Företaget etablerades i Umeå för ca tio år sedan och har idag även en klinik i Stockholm.
Som privat aktör vänder sig MYDOCTOR till alla som har en privat sjukvårdsförsäkring samt privatpersoner som söker för de flesta typer av estetiska besvär. Förutom plastikkirurgi erbjuder MYDOCTOR även allmän kirurgi, urologi, ortopedi, laserbehandlingar, hudvårdsprogram, cancerscreening och vaccinationer. I de flesta fall opereras och behandlas patienten inom 14 dagar från det att man fått sin konsultation, därmed befinner sig MYDOCTOR i frontlinjen även när det gäller tillgänglighet.

ELVes – skonsam åderbråckskirurgi
I Sverige har var tredje kvinna besvär med åderbråck. De vanligaste behandlingarna är kompressionsbehandling med strumpa, ultraljudsledd skleroterapi (effektivt för mindre kärl) samt en mer omfattande operation där det krävs minst två snitt för att läkaren ska kunna avlägsna kärlet. Det sistnämnda alternativet kräver dessutom narkos och är en kostsam operation, både ekonomiskt och tidsmässigt. Dessutom har patienten besvär i flera veckor efter operationen vilket oftast leder till sjukskrivning under en viss period.
ELVeS (Endo Laser Vein System) är idag den bästa behandlingen för större åderbråck med mycket goda kliniska resultat. Antalet patienter som får tillbaka sina åderbråck är få och metoden är minimalinvasiv vilket naturligtvis innebär en lägre vårdkostnad i kombination med mindre obehag för patienten. MYDOCTOR är en av två aktörer i hela Norden som erbjuder behandling för åderbråck med ELVeS, och är idag ledande i Skandinavien när det gäller åderbråckskirurgi i allmänhet.

Ser varje patient ur ett helhetsperspektiv
På MYDOCTOR arbetar man också mycket förebyggande för att minimera risken för åderbråck, både nybildande och återkommande. Eftersom det är så många kvinnor som lider av åderbråck arbetar MYDOCTOR hårt för att få till avtal med landstingen i Sverige, förhoppningen är att det i framtiden ska vara möjligt att via den allmänna sjukvården få en remiss för behandling/kirurgi av åderbråck.
På MYDOCTOR behandlas varje patient efter ett helhetsperspektiv där man ser till hela individen. Tack vare investeringar i den senaste tekniken kan MYDOCTOR erbjuda skonsamma behandlingar som samtidigt är bland marknadens främsta och mest effektiva.
Body-jet är ett annat exempel på skonsamma ingrepp med hög effektivitet. Body-jet är vattenassisterad fettsugning som i praktiken spolar bort fettcellerna utan att skada blodkärl eller nerver. Resultatet är enastående och metoden är den mest skonsamma av alla kirurgiska ingrepp för att avlägsna fett. MYDOCTOR erbjuder fettsugning med Body-jet sedan sommaren 2010 och efterfrågan ökar kraftigt. Även inom detta område önskar MYDOCTOR inleda samarbete med den allmänna vården.