Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Myresjöhus gör steget in i ett nytt arkitektritat hus enklare

Som en av Sveriges ledande hustillverkare befinner sig Myresjöhus ständigt i frontlinjen när det gäller utveckling, design, arkitektur och kvalitet. Trygghet och funktionalitet är ledord som man levt upp till sedan slutet av 1920-talet då fabriken etablerades i Myresjö i Vetlanda. Samtliga husmodeller är arkitektritade med hög standard och nu gör Myresjöhus det enklare att ta steget in i ett nytt hus genom lanseringen av det nytänkande konceptet LevelOne.

Tanken bakom skapandet av LevelOne är enkel: att fler ska få möjligheten att bo och leva i ett riktigt Myresjöhus som andas hög kvalitet, funktionalitet och trygghet. För att realisera visionen har Myresjöhus arkitekter tänkt annorlunda. Med stor idérikedom och hög innovationsgrad har de tagit fram yteffektiva lösningar för den moderna familjen som ställer höga krav på pris och miljö.
– Visst är det en utmaning att kombinera genomgående hög kvalitet med hög kostnadseffektivitet för att hålla priserna nere, men tack vare en hel del nytänkande har våra arkitekter lyckats, konstaterar Magnus Brusefält, marknadsansvarig för Myresjöhus och Smålandsvillan. I oktober i fjol lanserade vi en helt ny husserie där vi varken gör avkall på kvalitet eller den unika Myresjökänslan, men samtidigt lyckas vi hålla ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris som gör steget in i ett eget Myresjöhus enklare.

LevelOne revolutionerar husmarknaden
Med LevelOne gör Myresjöhus det billigare att äga och bo i ett eget hus. Med effektivare ytplanering och tillämpning av en för varje enskilt hus optimal värmelösning minskar energiförbrukningen och därmed även driftskostnaden för husen.
LevelOne omfattar sju hustyper i storlekarna 66 m2 upp till 150 m2. Husen kallas Smart för att illustrera finurligheten med vilken man lyckats planera för mer effektivt nyttjande av utrymmen. Arkitekterna har bl.a. tagit fram en s.k. ZickZack-vägg som avgränsar ytor mer effektivt. I ett hus på 98 m2 har man lyckats planera in fem sovrum tack vare smartare nyttjande av befintliga utrymmen. Ett annat exempel är kombinerade utrymmen där badrum och tvättstuga med fördel kan anknytas. Magnus Brusefält fortsätter:
– Trots att ett mindre hus logiskt drar mindre energi så är trenden fortfarande att bygga stort. Anledningen är egentligen enkel: med större ytor minskar energiförbrukningen per m2. Vi har vågat bryta mot normen för att visa att det går att bygga mindre hus som ändå är energieffektiva per m2. Vi bygger med en loftlösning, som dessutom gör det möjligt att bo kvar även om familjen växer. Huset går därmed att anpassa efter behov med en inredd övervåning.
Liksom för alla Myresjöhus bygger LevelOne på att man tar vara på befintliga resurser, ett koncept som Myresjöhus har arbetat med sedan fabriken etablerades 1927.

Sunda hus
Myresjöhus arbetar med ständiga förbättringar inom både kvalitet och miljö. Byggsystemet består av förprojekterade och förtillverkade huselement certifierade av SITAC, Sveriges ledande certifieringsorgan inom bygg-, installations- och anläggningsområdet. För att ytterligare säkra produktkvaliteten låter man också göra en tillverkningskontroll av trähuskomponenter enligt gällande krav.
Kvalitet är dock mer än certifieringar. Den måste vara påtaglig och verkligen kännas av de som bor och lever i husen. En annan aspekt av kvalitet som Myresjöhus arbetar med är begreppet sunda hus. Alla komponenter byggs inomhus där det är varmt och torrt året runt och även det mesta av lastningen sker inomhus. Kvalitetstänket fullbordas på byggarbetsplatsen, där huset oftast kommer under tak redan efter några timmar och byggs färdigt enligt Myresjöhus nollfelsvision.

Miljömedvetna val
Det slutliga målet med miljöarbetet är att verksamheten ska vara helt kretsloppsanpassad, utan föroreningar till mark, luft eller vatten. I det färdiga huset är energiförbrukningen i fokus,
– Vi strävar efter en så effektiv förbrukning som möjligt. LevelOne är ett lysande exempel på nyskapande som verkligen pressar driftskostnaderna eftersom ytorna används maximalt. Vi anpassar värmesystemen efter kundernas önskemål med rätt system för varje hus. Vi är inte låsta till en viss standardlösning här utan kan fritt kombinera värmekällor efter kundens önskemål och behov, förklarar Magnus Brusefält.
Myresjöhus bygger nästan uteslutande trähus. Trä har många fördelar som byggmaterial, bl.a. binder träet mer koldioxid under hela sin livscykel än vad det går åt för att producera byggvirke och färdigt hus. Trä har därmed ett negativt koldioxidutsläpp räknat på hela livscykeln och det kan inget annat byggmaterial konkurrera med.