Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

När arbetsgivare arbetar tillsammans ger det bra resultat

När medflyttare får hjälp till arbete eller praktik av Rekryteringslots Dalarna blir resultatet mycket bra – 75 procent lyckade matchningar.

– Bakgrunden till Rekryteringslots Dalarna var att många företag hade problem med att rekrytera nyckelpersoner utanför länet eftersom det många gånger föll på svårigheten för deras respektive att också hitta arbete i regionen. Ett antal arbetsgivare startade därför ett nätverk i form av en ekonomisk förening för att hjälpa varandra med medflyttandefrågan, berättar Lotta Strömer, som arbetar på Rekryteringslots tillsammans med Jenny Rehn.
Samarbetet har vuxit under åren, det gäller både antal medlemsföretag och nya frågor att samarbeta kring.
Medlemsföretagen sysselsätter idag drygt 30.000 personer inom en mängd olika yrkesområden.

Rekryteringslots vet vilka som flyttar till Dalarna
Rekryteringslots har information om vilka personer som är på väg att flytta till Dalarna och vilken kompetens de personerna har. Det gör att man kan matcha kompetens med behov och på så sätt göra rekryteringsprocessen mer effektiv för alla inblandade.
Rekryteringslots hjälper medflyttare med:
• Personligt stöd och bollplank i sökandet efter ett nytt arbete i Dalarna
• CV och ansökningshandlingar
• Kontakt med medlemsföretag
• Matchning mot lediga jobb som medlemsföretagen kontaktar Rekryteringslots om
• Frågor som känns viktiga i samband med en flytt utöver arbetet (barnomsorg, bostadsområden etc.)

En perfekt mix
De stora företagens kontaktnät och resurser, i kombination med de mindres närhet till sin marknad, är en perfekt mix för ett fruktbart erfarenhetsutbyte där alla har mycket att vinna.
Medlemmarnas intressen och behov är grunden för verksamheten i Rekryteringslots. Samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte är nyckelord för medlemsföretagen.
Förutom medflyttandeservicen arbetar Rekryteringslots med att arrangera träffar och utbildningar för medlemsföretagen HR-personal.

Syns tillsammans
– Våra medlemmar uppskattar att vi syns tillsammans i olika sammanhang. Vi har till exempel gemensamma annonser där aktuella tjänster i Dalarna visas i Dagens Nyheter. Det tycker vi är ett sätt att visa det framgångsrika samarbete vi har i regionen. Genom annonserna visar vi bredden på vår arbetsmarknad och förhoppningsvis lockar vi personer med rätt kompetens till Dalarna.
– Nu när vi går in i en högkonjunktur kan vi stötta våra medlemsföretag genom att ta initiativ till och samordna gemensamma aktiviteter för att nå de kompetenser de behöver. Under lågkonjunktur är det svårare för medflyttare att hitta öppningar och då kan vi hjälpa dem att skapa bra kontaktvägar och på så sätt hitta lösningar. Oavsett konjunktur så har vi en viktig funktion, säger Lotta Strömer avslutningsvis.