Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Näringslivet FalunBorlänge skapar möjligheter för ytterligare tillväxt i regionen

Medlemsägda föreningen Näringslivet FalunBorlänge drivs i syfte att utveckla det regionala näringslivet och skapa möjligheter för tillväxt bland medlemsföretagen. Med ca 600 medlemmar är Näringslivet FalunBorlänge regionens största företagsnätverk, alla typer av företag inom alla branscher finns representerade. Ambitionen är att bli fler, öka mångfalden bland medlemmarna och tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i regionen.

En sammanhållen region med ett starkt näringsliv är visionen för Näringslivet FalunBorlänge. Som ett led i utvecklingen engagerar föreningen sig mycket i kompetensförsörjning för sina medlemsföretag, där utbildningar, seminarier och workshops är viktiga inslag.
– Utifrån näringslivets behov försöker vi påverka utbildningarnas inriktningar genom en nära dialog med företag, högskola och andra utbildningsanordnare. Vår verksamhet är uppbyggd kring aktiviteter för att skapa och stärka affärskontakter för att bygga upp företagsnätverk, förklarar Maria Rolander, VD för Näringslivet FalunBorlänge.
För att skapa långvariga samarbeten är det viktigt att företag, väletablerade som nya, drar nytta av varandra och skapar en bra grogrund för innovationer. Idérikedom föds ur mångfald, därför satsar Näringslivet FalunBorlänge på att öka företagsamheten inom alla segment.
– För att stärka näringslivet måste vi ha väl fungerande kommunikationer, därför engagerar vi oss även mycket i infrastrukturfrågor.

Sammanför ungdomar med företag
För att näringslivet ska kunna utvecklas ställs höga krav på tillgången till kompetens. Traditionellt så har trenden visat att ungdomar väljer att flytta ut ur länet. Näringslivet FalunBorlänge har initierat olika projekt för att behålla ungdomar på orten, bl.a. genom att visa på de fina arbets- och affärsmöjligheter som finns i regionen.
Tillsammans med arbetsförmedlingarna i Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik och Säter ger Näringslivet FalunBorlänge arbetslösa ungdomar (18-24 år), och företag i regionen möjlighet att få kontakt med varandra. Projektet går under namnet FIVE, som illustrerar fem nya möjligheter för kompetensutveckling hos människor och ökad samverkan med företag.
– Vi hjälper till att skapa en kontaktyta där duktiga ungdomar ska få möjlighet till en bra praktik. Under arbetets gång stärks både individ och företag, och om kemin stämmer så leder praktiken ofta till arbete, upplyser Maria Rolander.

Satsar på hög kompetens i regionen
Det sker mycket inom länet nu, nya näringar skapas och gamla förstärks. Besöksnäringen är ett exempel, här finns goda tillväxtmöjligheter för driftiga entreprenörer med olika inriktningar.
– Förutom en fantastisk natur så har vi en stark tradition inom bl.a. musikarrangemang och festivaler. Oavsett inriktning så är vi till för att skapa tillväxtmöjligheter för både gamla och nya aktörer i vår region. Vi måste behålla en hög kompetens i regionen, och vi kommer att satsa mer här framöver, rundar Maria Rolander av med.