Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Näringslivet i Grums är under ständig utveckling

Näringslivet i Grums kommun är under ständig utveckling. Det präglas till stor del av skogs- och verkstadsindustri, men också av tjänsteföretag. I Grums finns en spirande nyföretagaranda och ett växande antal småföretagare.
– För företag som är intresserade av att etablera sig i Grums finns det gott om byggklar mark, säger Torbjörn Bood, kommunalråd i Grums kommun.

Grums kommun ligger vid Vänern, strax sydväst om Karlstad. Kommunen har cirka 9 000 invånare och cirka 330 företag. Inom näringslivet dominerar skog- och massa-företag samt mekaniska verkstäder. Den största arbetsgivaren är pappersbruket Billerud Gruvön. På andra plats som arbetsgivare kommer kommunen själv. Största utpendlingen går till Karlstad.
Grums ingår tillsammans med Karlstads, Hammarös, Kils och Forshagas kommuner i Värmlands största arbetsmarknadsområde, såsom Arbetsförmedlingen har delat in det.

Gemenskap och närhet
Eftersom Grums är en liten kommun så har man gemenskap och närhet till varandra. Det är inte långt till naturen och vattnet i till exempel Vänern och Värmeln. Det mesta inom handel och service finns att få i Grums tätort, men samtidigt tar det bara en kvart till Karlstad och Värmlands största köpcentrum.
– Eftersom vi är en liten kommun så har vi korta beslutsvägar. Att ha en kontinuerlig dialog med näringslivet och invånarna har hög prioritet hos oss, säger Torbjörn Bood.
Grums är en knutpunkt för E45 och E18. Här finns en djuphamn för Europasjöfart och denna har en stor tillväxt och utvecklingspotential. I Grums finns det också järnväg för såväl gods som persontrafik och till Karlstads flygplats tar det endast en halv timme.

Nära till naturen
Tycker man om naturen, att fiska och segla, så är Grums det idealiska alternativet. Här har man alltid nära till skog och mark. I förbindelse med Vänern finns ett omfattande sjösystem. Tillsammans med gästhamnar, campingplatser, cykel- och vandringsleder ger det möjlighet till ett friluftsliv med storslagna naturupplevelser.
Kommunen har också ett mycket omfattande föreningsliv, där i stort sett varje intresse kan tillgodoses. Man kan utöva idrott i till exempel bad- och sporthall, ishall, slalombacke, på konstfrusen utomhusis eller motionsspår.

FAKTA
Areal: 386 kvkm
Invånarantal: ca. 9 000
Invånare/km: ca. 24
Strandmark: ca. 335 km
Kommunalanställda: ca. 700
Största arbetsgivare: Billerud AB
Antal företag: ca. 330
Kommunalskatt: 33.52