Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nässjö – med utmärkt läge

Den nya järnvägsutbildningen i Nässjö invigdes med pompa och ståt i april. Här kommer elever och yrkesverksamma från hela landet att få grund- och fortbildning i järnvägsteknik.
I Nässjö finns stolta traditioner när det gäller att jobba med den råvara vi har, såsom skogen, naturen, träet och järnvägen. Vi är glada för detta, men självfallet inte nöjda utan fortsätta att arbeta med frågor som attraktivitet och välfärd, berättar kommunalråd Bo Zander (S).

På Brinellgymnasiet klingade musik och talen var högtidliga. Både elever, lärare, sponsorer och andra berörda i kommunen fanns på plats när järnvägsutbildningen och dess nya byggnad invigdes. Samtidigt, på andra sidan staden, pågick förberedelser för resningen av stommen för Stinsen Arena som blir en ny arena för idrott, möten och evenemang (invigning hösten 2012). Nässjö kommuns kommunalråd Bo Zander tycker inte minst att det är spännande att Stinsen Arena byggs helt i trä. När arenan står klar kommer den att vara en av de största träbyggnaderna i södra Sverige. Nässjö är en kommun där logistik, järnväg och möbel- och träindustri satt sin särprägel de senaste seklen och där skog, sjö och småländskt lantbruk varit grunden för människor i över 4000 år.
– Järnväg och trä är utmärkta råvaror. Nässjös läge, mitt emellan storstad och landsbygd, är också väl värt att förädla och det kan vi göra på många sätt, anser Bo Zander och han syftar både på det geografiska läget som är en utmärkt utgångspunkt när det gäller att visa på platsens attraktivitet, och på att kommunen är välskött.
I Nässjö kommun har näringslivsfrågorna stått i fokus länge och vi har en bra plattform att utgå från inom logistik och exempelvis trä- och möbelindustri. Men vi behöver fortsätta att blicka framåt och skapa arbetsplatser med bredd för familjen. Vi behöver också en starkare privat tjänstesektor, säger Zander.

SATSAR PÅ ATTRAKTIVITET OCH VÄLFÄRD
– Utöver utveckling av arbetsmarknad och näringsliv är satsningar på handelsplatsen och offentlig service samt boendemiljöer viktiga frågor i pusslet som utvecklar vår attraktivitet, fortsätter Zander och lyfter som ett gott exempel fram kommunens samarbete med handeln och fastighetsägarna i Nässjö centrum. Tillsammans verkar aktörerna för en utveckling av Nässjös stadskärna. Både som offentligt rum och upplevelse där det ska vara tryggt och säkert, ljust och trevligt och som handels- och mötesplats där utbud och service är centrala frågor.
En annan viktig satsning är Kulturhuset Pigalle. Under samma tak ryms konsthall, bibliotek, kulturskola, konferens och ungdomsverksamhet och Kulturhuset Pigalle, som invigdes 2011, har också skapat ett pärlband av egna, välbesökta kultur- och nöjesarrangemang.

Mer att läsa:
Nässjö kommun satsar på utveckla kommundelarna. Aktuellt just nu är satsningar i kransorterna Bodafors och Forserum. I Forserum, som är en ort belägen utmed gamla riksvägen mellan Nässjö och Jönköping, finns dessutom år 2012 nio nya byggklara tomter för privatbostäder.
Inne i Nässjö tätort har kommunen precis tecknat avtal med en byggherre som planerar att uppföra flera flerfamiljshus på en av stadens centrala tomter, med utsikt över Ingsbergssjön och bara några stenkast från city.
Nässjö kommun med nära 30 000 invånare är belägen på småländska höglandet, fyra mil öster om Jönköping. Nässjö kommun är den näst största kommunen i Jönköpings län. www.nassjo.se