Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nätverket förmedlar kunskap till småhusägare

En av dem som ingår i styrgruppen för Nätverket för hållbart byggande och förvaltande är fastighetsmäklare Jörgen Lundgren på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå. Han vill lyfta fram behoven som finns hos småhusägarna att få hjälp att bygga eller renovera sina hus så de blir så energibesparande och klimatsmarta som möjligt.

Jörgen Lundgren engagerade sig tidigt i nätverksgruppen. Han vill lyfta fram och arbeta för de enskilda småhusägarnas intressen.
– Vi mäklare träffar många privatpersoner som ska köpa hus och på så sätt har vi väldigt bra koll på vad de vill ha och vad de kan betala för, menar han.

Klimatsmarta nybyggen
Då det gäller nya hus är det ganska enkelt att få dem att bli klimatsmarta. De hus som byggs idag har ofta ett helhetstänkande när det gäller konstruktion, materialval och uppvärmningssystem. Delvis på grund av att det ställs höga krav på nybyggnation, men också för att kraven från köparna att få en låg driftekonomi är stora. Och nytt bygger man. Umeå har nu omkring 115.000 invånare, men man planerar för en befolkning runt 150.000.
– Befolkningsökningen i Umeå ligger nu på mellan 1.000 och 1.500 personer om året, det måste byggas nya bostäder, säger Jörgen Lundgren.
Han tillägger att här har Umeå kommun chans att verkligen påverka vilka krav som skall ställas på de boenden vi skall ha i framtiden utifrån miljö- och energiaspekterna.

Äldre hus = miljöbovar?
Då det gäller gamla hus är situationen lite annorlunda.
–I Umeå finns ett stort bestånd av äldre fastigheter, fortsätter Jörgen Lundgren. De är byggda utifrån helt andra krav när det gäller till exempel materialval och uppvärmningssystem. Där kan vi hjälpa till genom att förmedla en kontakt mellan husägare/spekulanter och företag so m kan ta fram bra lösningar på problemen.
– En barnfamilj som köper hus kanske inte kan göra stora investeringar och sätta in bergvärme som betalar sig först om 8 år, fortsätter han. De har fullt upp med blöjor och barnvagnar och att få vardagen att gå ihop. Där kan man kanske hjälpa till att se på mindre investeringar som ger både en ekonomisk och miljövänlig effekt på kortare tid. Det kan handla om hur man får ner energiförbrukningen och vilka materialval som är bäst, sett ur ett miljöperspektiv.

Kunskap behövs
– Det finns många sätt att t.ex. få ner energiförbrukningen i ett hus, menar Jörgen Lundgren. Man måste dock komma ihåg att ett gammalt hus inte är byggt som ett nytt och att ny teknik inte alltid gör så att huset ”mår” bättre.
Här slänger Jörgen Lundgren in ett par brasklappar. Många gånger så låser vi fast oss vid en viss tanke men det måste inte alltid vara fel med ett visst uppvärmningssystem och ett hus mår inte alltid bra av att tilläggsisoleras. Det kan uppstå nya problem när man gör förändringar. I allt handlar det om att ha kunskap så man kan göra saker på bästa sätt. Där tycker han att Nätverket har stor betydelse.
– Genom Nätverket får vi tillgång till föreläsningar i olika ämnen, vilket gör att vi på ett enkelt sätt kan lära oss mer. Vi får också ett nätverk med kontakter, vilket gör att det vi inte kan svara på själva lätt kan hänvisa våra kunder vidare till någon inom nätverket som har kunskapen. Vi vill hjälpa till att utbilda marknaden så att kunderna kan ta bra beslut. Det tjänar alla på. Ju mer utbildade vi mäklare är desto bättre är det.
– Vi i Nätverket arbetar hårt för att sprida så mycket kompetens till så många som möjligt, avslutar Jörgen Lundgren. Det är något alla tjänar på på sikt.