Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nautic Shipping är fartygens allt i allo

– Vår ambition är att serva fartygen med vad som helst, när som helst och var som helst säger Kenneth Engwall, ägare till Nautic Shipping.

Nautic Shippings personal arbetar som speditörer, fartygsagenter och med befraktning med import/export.
– Som fartygsagent är vi rederiets och kaptenens ombud, och ser till att allt fungerar för fartygets besök i hamnen, dvs vi beställer lots, bogserbåt och båtman som förtöjer fartyget vid kajen. Vi ser också till att fartyget får den service som rederiet kräver. Vi beställer stuveri och kranar för att kunna lasta och lossa fartyget. I bland har besättningen behov av tandläkare, sjukvård och reparationer ombord. Då ombesörjer vi det. Vi är som en spindel i nätet med många trådar åt alla håll. Fartygets kapten vill via oss ha olika typer av hjälp.

Tid är pengar
Nautic Shipping arbetar ständigt mot klockan. Tid är pengar och ingenting får gå snett. Utsatta tider och servicegrad måste alltid hållas .Rederierna accepterar varken fördröjning eller väntetid.
– Går något snett får vi se till att händelsen dokumenteras och utreds berättar Kenneth Engwall.

Stort ansvar
Nautic Shipping har ett stort ansvar när det gäller fartygens last. Som speditör tar Nautic Shipping resa till och från fartyget. Nautic Shipping är då leverantörens/ mottagarens ombud och har ansvar för lasten.

Samarbetspartner
Kenneth Engwall fortsätter med att berätta om vikten av samarbete med övriga aktörer å marknaden.
– Vi har kontakt med myndigheter som tull, kustbevakning, gränspolis, sjöfartsverket med mera. Nautic Shipping gör och utfärdar den dokumentation och ger all den information som krävs för uppdraget. Som befraktare söker vi för kundernas räkning fartyg att ta med lasten. Det kan till exempel vara en industri som vill skeppa ut från hamnen.

Lång erfarenhet inom branschen
Kenneth Engwall startade sin verksamhet år 2004 och är i dag ensam ägare till Nautic Shipping. Det finns mycket erfarenhet och kompetens i verksamheten. Kenneth Engwall själv, har arbetat i över trettio år. Nautic Shipping har kunder som rederier, befraktare, industrier hamnar och slutligen olika transportörer.
– Vår affärsidé är att ge hundra procent service åt industrier, rederier och befraktare.

Konkurrens från andra aktörer
Nautic Shipping har i likhet med de flesta företag konkurrens från andra aktörer. Företag från andra delar av landet arbetar inom samma bransch och planerar att etablera sig. Kenneth Engwall betonar vikten av ständig utveckling.
– Branschen växer och utvecklas kontinuerligt. Det är en utveckling vi tvingas att följa. Nya transportsätt och nya lastning och lossningsmöjligheter är bara några exempel på detta. Vidare är fartygen olika beskaffade som kan ge oss problem eller nya möjligheter. Vi höjer ändå blicken och satsar på framtiden. År 2009 hade Nautic Shipping en nettoomsättning på 2,1 miljoner per år. Den ökade med 52 % från 2008 till 2009 och kurvan uppåt. Jag har två anställda i Gävle och ett antal andra som arbetar för företaget i andra hamnar.