Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

NCC bygger hockeystjärnas hotell i Örnsköldsviks hamn

Hockeystjärnan Peter Forsbergs hotell i Örnsköldsviks hamn blir något extraordinärt. Med 130 rum på 13 våningar blir hotellet ett av de största på orten, och definitivt den högsta fastigheten i staden. NCC:s starka miljöprofil är påtaglig i bygget, så mycket som möjligt kommer att gjutas på plats för att minimera transporter och onödigt svinn. Hotellbygget markerar också NCC:s ambition för produktion av fastigheter med lägsta möjliga energikonsumtion.

NCC har kammat hem en stororder i samband med byggnationen av Peter Forsbergs hotell som uppförs med bästa tänkbara läge i Örnsköldsviks hamn. Lerstenen Hotellfastigheter står bakom byggnationen tillsammans med Forspro, Kent och Peter Forsbergs bolag.

Viktig milstolpe i Region Norrlands tillväxtstrategi
NCC är totalentreprenör för hotellet som blir 13 våningar högt och därmed också Örnsköldsviks högsta byggnad. Ordern är för NCC värd 106 miljoner kronor och utgör en viktig milstolpe i NCC Region Norrlands tillväxtstrategi.
– Den starka tillväxten här i norr genererar mycket projekt för oss, konstaterar Benny Selberg, affärschef för Avdelning Västerbotten/Övik. Vi har aldrig byggt så mycket här som vi gör nu, det omfattar i princip alla våra affärsområden eftersom tillväxt på fastighetssidan genererar tillväxt även inom infrastruktur då människor generellt kräver goda kommunikationer.

”Vi tänker miljö i allt vi gör”
NCC bygger även mycket bostäder i Umeå liksom i ett antal kranskommuner. Som en del av NCC:s arbete för Grönt byggande minimeras energiåtgången redan under byggnationen, och med speciella metoder bygger NCC för en mycket låg energikonsumtion i det färdiga huset.
Oftast ligger energiförbrukningen långt under rikssnittet för nybyggnationer, vilket talar ytterligare för NCC:s unika byggkoncept. NCC Folkboende är ett bra exempel på företagets hållbara byggkoncept för bostäder. Med smidiga produktionsflöden och egen tillverkning pressas priserna samtidigt som energieffektivitet garanteras genom att husen är täta.

– Vi tänker miljö i allt vi gör, poängterar Benny. Vi tänker längre än själva byggnadsmaterialet, vi gör så mycket som möjligt på plats för att minimera transporter och onödigt svinn. Vi gjuter också allt själva, och eftersom det görs på plats så blir resultatet mycket täta hus med låg energiförbrukning. Allt vi gör bygger på ett stort engagemang från våra medarbetare i alla led.
Även arbetsmiljön är viktig där NCC arbetar för att uppnå nollvisionen, dvs. inga allvarliga olyckor ska förekomma på byggarbetsplatserna.