Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

NCC totalentreprenör för Kalmars största byggprojekt

Det stora byggbolaget som alla känner igen, koncernen som genomför projekt i miljardklassen och som finns med vid stora, komplexa projekt som broar, sjukhus och arenor. Vi talar förstås om NCC.

I Kalmar verkar NCC nära marknaden och erbjuder all tänkbar byggkompetens från de allra minsta byggserviceuppdragen till stora komplexa projekt. Bland de mest intressanta projekten under senare år har vi Kalmars nya fotbolls- och evenemangsarena.

Storslaget bygge trots svåra grundförhållanden
NCC är totalentreprenör för Kalmars största byggprojekt just nu, Guldfågeln arena. I november 2009 tecknades avtal mellan beställaren Kalmar FF Fastigheter AB och NCC.
Det som är speciellt med arenan är bl.a. att den uppförts på relativt kort tid, det är ett projekt som trots sin komplexitet haft en projekterings- och byggtid på under 1,5 år. Arenan blir också den största i Kalmar län.
– Arenan är byggd på gammal sjöbotten, berättar Jonas Kristiansson, affärschef för NCC Hus i Kalmar län. De svåra grundförhållandena har varit en stor utmaning, men vi är nu i slutskedet av byggnationen och det har gått mycket bra hittills.
Jonas berättar vidare att man har grundlagt arenan på pålar som är slagna till fast botten. Marken under fotbollsplanen är stabiliserad med kalkcementpelare.
– Efter över 4.000 kalkcementpelare kunde vi gå vidare med ett massivt bergkrosslager som fördelar lasten. Vi fördelade därefter olika lager av sand och torvblandad sand över hela planen och därefter såddes en gräsmatta av bästa tänkbara kvalitet. Den såddes redan första veckan i juni 2010 för att hinna växa sig stark till vintervilan och nu vara spelklar till våren 2011.

Klarar deadline trots tuffa vintrar
Trots att vintern både 2009 och 2010 varit långdragen och en del moment försenats på grund av snö och kyla, så räknar man med att ha en spelplanen klar till april i år.
– Genom att vi är totalentreprenör för arenan så bygger vi vår arenakompetens ytterligare, vi har använt oss av våra erfarenheter från liknande projekt. Vi har dessutom fått ett ypperligt tillfälle att aktivt bidra till Kalmars utveckling, förklarar Jonas Kristiansson.
Guldfågeln Arena är inte enbart en fotbollsarena, här kommer man även att kunna anordna konserter och andra evenemang som bidrar till ytterligare utveckling av Kalmar som region.

Samverkan på alla plan
Arenan är uppförd i prefabricerad betong med en takkonstruktion i stål. Uppvärmning av planen sker med fjärrvärme. Arenan är planerad för ca 11 800 sittplatser och planen har en förstärkt del för att möjliggöra placering av scen för musikevenemang. Det finns vidare tolv loger med tillhörande sittplatser som Kalmar FF kommer att abonnera ut.
Restaurang, konferensrum, lounge och moderna faciliteter för mediebevakning är andra viktiga bitar, arenan är med andra ord en toppmodern anläggning. Det råder ingen tvekan om att arenan kommer att sätta Kalmar på kartan som centralort för sydöstra Sverige.
– Hela projektet bygger på nära samverkan mellan oss och beställaren. Det har varit en mycket spännande resa, vi har lärt oss en hel del och dragit många nyttiga erfarenheter. Kort sagt, vi är väldigt nöjda med resultatet och stolta över att vi hunnit färdigt trots de tuffa förutsättningar som vi haft. Nu ser fram emot den första premiärmatchen och den kommande säsongen, säger en glad Jonas Kristiansson.