Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Neava – med kunskap som främsta konkurrensmedel

Neava AB med dotterbolag verkar vägg-i-vägg med Luleå tekniska universitet. Företagsgruppen är en framstående aktör inom telekombranschen och ligger långt framme kompetensmässigt med tillgång till det allra senaste rent teknikmässigt, genom dotterbolagen Neava Consulting och Neava Technologies tas ett helhetsperspektiv med fokus på ständiga förbättringar avseende systemlösningar för mobila telekomsystem.

Dotterbolaget Neava Consulting etablerades 2005 då Neava AB upplevde ett av tidernas största uppsving. Neava Technologies startades ett par år senare. Verksamheten i såväl moderbolag som dotterbolag baseras på gedigen kunskap inom data- och telekomområdet, bland kunderna finns bl.a. de stora svenska aktörerna inom området mobiltelefoni.
– Vårt främsta konkurrensmedel är vår kunskap, kommenterar moderbolagets VD Staffan Johansson. Vi har nischat oss mot radiokommunikation, och vi satsar på att vara svenska specialister här. Vi finns nu även i Skåne och i Stockholmsregionen, vi ämnar vara som ett svenskt outsourcingalternativ och utvecklar därför vår kompetens hela tiden.
Neava har sitt huvudkontor i Luleå men verkar rikstäckande. Det finns även internationella intressenter som fått upp ögonen för vad Neava kan åstadkomma.

SATIN – Stöd för användardriven utveckling av mobila tjänster
Neava samverkar med Luleå tekniska universitet i det gränsöverskridande projektet SATIN, System för användardriven tjänsteinnovation. Man är nu inne i andra etappen, där syftet är att utveckla och stärka Norrlands näringsliv och universitetsmiljö inom området mobila tjänster.
– Genom samarbetet hoppas vi på en vidare utveckling inom området mobil telekom, där vi kan para ihop olika näringslivsaktörer med kompetens som finns vid universitetet. Det vinner hela regionen på, förklarar Staffan Johansson.
SATIN startade 2008 och inom projektet utvecklas verktyg som ska göra det möjligt för slutanvändare att själva utveckla de mobila tjänster som de är intresserade av.
Huvudfokus är att underlätta för slutanvändare genom att i nära samverkan med målgruppen utveckla underlag för framtidens flexibla mobila tjänster. Här är Neava delaktiga och bidrar med kunskap om hur det fungerar i verkligheten.
Med framstående kompetens inom applikationsutveckling och ett expansivt nätverk är Neava Consulting en viktig partner för projektets framtida utveckling.

Neava AB
Neava etablerades i Luleå för tio år sedan. Som en av världens främsta utvecklare av mobil teknologi och geografiskt belägna vid polcirkeln måste Neava göra lite mer, vara lite bättre. Idag samarbetar Neava med ett flertal av världens främsta telekomleverantörer och man går mot en stadig expansion där målet är ca 50 anställda inom ett par år.