Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

NEIA hjälper Dig förverkliga drömmen om att bli pilot

I Ålesund på norska västkusten, vid Vigra flygplats, utbildar North European Institute of Aviation (NEIA) civila piloter i marknadens främsta flygutbildningsprogram. Verksamheten etablerades redan 1989, och i nästan tio år har NEIA utbildat efter det europeiska regelverket (JAR-FCL) för yrkespiloter. NEIA är även den enda aktören i Norge som kan erbjuda en strukturerad ATPL-utbildning där delar av utbildningen sker i USA.

Pelican Flight Training Center i Florida är en utav NEIA:s främsta samarbetspartners som har utbildat skandinaviska piloter i drygt 20 år. NEIA kan genom Pelican erbjuda utbildning som sker till viss del i USA, en unik möjlighet som stärker pilotens kunskaper i flera avseenden. Bland annat så får man erfara hur olika väderförhållanden påverkar flygningen, något som även simuleras vid NEIA:s träningscenter i Ålesund.
Idag har NEIA omkring 130 studenter som befinner sig i olika stadier av sin utbildning. Man tar emot studenter från hela Norden och Europa, och har idag omkring tio olika nationaliteter representerade. NEIA erbjuder högklassiga utbildningar med nära anknytning till yrkeslivet som pilot. Flyginstruktörerna är ofta verksamma inom flygnäringen och har upp till 20 000 flygtimmar bakom sig.

Brist på piloter idag
NEIA erbjuder en ingång till i princip obegränsade karriärmöjligheter – man kan bli allt från flyginstruktör till yrkespilot med specialkunskap i att flyga jättar som Air Frances nya A380.
Pilotyrket är trots lågkonjunkturen förknippat med hög status och höga löner, och det råder en övergripande brist på piloter över hela världen.
– Utbildningskostnaderna är relativt dyra, men de betalar sig fort med tanke på de stora möjligheter som finns inom näringslivet. Som pilot måste man vara beredd på att ta arbete över hela världen, detta bjuder också på unika karriärmöjligheter med ett globalt arbetsfält. Rätt vägledning tryggar ofta en bra position i arbetslivet, vi hjälper ofta till och guidar våra studenter vidare i yrkeslivet, berättar Svein-Jonny Tömmervåg, instruktör och ägare av NEIA.

Intensiv utbildning
Svein-Jonny är utbildad flyinstruktör med ca 12 års erfarenhet, och har även flugit Airtaxi. Han tog över verksamheten för NEIA 2009, och berättar att den som söker sig till NEIA söker också förverkligandet av en dröm. Drömmen om att bli pilot.
– Över lag ser vi att det handlar om människor som är äventyrslystna men samtidigt ansvarstagande. Vi har stor kapacitet, och kan ta in ett stort antal studenter samtidigt. Vi söker personer som vill ta ansvar, är modiga och mentalt starka, samt har god fysik. Utbildningen är väldigt intensiv, man ska ta två certifikat och all den teoretiska utbildningen sker på engelska från dag ett.
NEIA erbjuder kompletta program för trafik- och yrkesflygare med alla certifikat. Företaget bedriver även vidareutbildningar och påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma piloter.

Simulatorbaserad utbildning för miljön
Idag råder en övergripande trend inom flygutbildningsverksamheten världen över, där man av bl.a. miljöhänsyn integrerar simulatorbaserad utbildning mer och mer. Med dagens verklighetstrogna simulatorer är det fullt möjligt att förlägga delar av den praktiska flygutbildningen i simulator. Alla typer av situationer går att simulera, och studenterna får en mer grundläggande förberedelse för de olika typer av scenarion som de kan råka ut för som yrkesverksamma piloter.
– Vi skulle kunna förlägga upp till 60 procent av utbildningen i simulatorn, men det gör vi inte idag. Detta kan dock bli en möjlig utveckling med tanke på ökat intresse kring miljöfrågorna, avslutar Svein-Jonny Tömmervåg.

Maria Lind