Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nestlé – ”etik och hållbar utveckling är mer än bara ord”

Kaffe är en av världens viktigaste exportvaror som nästan helt uteslutande produceras i utvecklingsländer. Kaffeodlingen är för dessa länder oftast även den största inkomstkällan, med ett stort antal verksamma. Nestlé är världens största livsmedelsföretag, med Nescafé som största enskilda produkt. Genom att ge stort stöd åt kaffeodlarna i form av rättvisa priser och utbildning, förser Nestlé oss med kaffe som vi kan dricka med gott samvete.

Med två nordiska länder i topp när det gäller världens största kaffekonsumtion ter det sig naturligt att nordiska Nestlé satsar extra mycket på just kaffe. Etik, trovärdighet och långsiktig hållbar utveckling är ledord som genomsyrar Nestlés samtliga verksamheter, inte minst när det gäller kaffe.
– Vi ställer naturligtvis höga krav på själva råvaran. Genom att stötta odlarna motiverar vi dem till att producera kaffebönor av högre kvalitet, det handlar alltså om en win-win situation, förklarar Marie-Louise Elmgren, informationschef för den nordiska marknaden. Vi erbjuder vårt stöd utan krav på att odlarna måste sälja till oss, men oftast gör de det ändå eftersom vi betalar mest.

En mans dröm blir svensk historia
I Sverige kommer mer än 60 procent av allt mörkrostat kaffe från Zoégas, ett varumärke under Nestlé. Zoéga är i grunden ett svenskt familjeföretag där tradition och hantverk gått i arv under flera generationer. Det var grundaren Carlos Zoégas förkärlek för mörkrostat kaffe som bestämde inriktningen redan för drygt 120 år sedan, då han öppnade sin lilla butik i Helsingborg. Idag är Zoégas en av Sveriges mest älskade kaffesorter, som finns att tillgå i butiker, på caféer och restauranger.

Nestlé påverkar hela marknaden
Med 27 fabriker i utvecklingsländerna bidrar Nestlé starkt till dessa länders utveckling genom att skapa rättvisa förutsättningar för befolkningen att försörja sig. Genom Nestlés engagemang sker ett stort paradigmskifte där hela marknaden påverkas. Marie-Louise betonar att det globala intresset för rättvisemärkt ökar, det handlar även om att ge de lokala odlarna ökade möjligheter i form av bättre avtal.
– Vår etik omfattar alla led, från plantagen till transporter. Man kan säga att vi arbetar glokalt, dvs. både lokalt och globalt, genom att förbättra villkoren för producenterna förbättrar vi även kvaliteten på slutprodukten. Vi kommer bl.a. att satsa ca 460 miljoner schweizerfrancs på att stötta världens kaffeodlare socialt och produktionsmässigt.

”Det vi gör är bra”
Personalen utgör en viktig konkurrensfördel för Nestlé. Den genomsnittlige Nestlé-anställde arbetar 24 år på företaget.
– Detta tar vi som ett kvitto på att det vi gör är bra. Att ge människor möjligheter att utvecklas och trivas är det viktigaste för oss, och här har vi lyckats bra, konstaterar Marie-Louise som avslutning.

Kort om Nestlé globalt
Nestlé Norden ingår i Nestlé S.A. som är världens största livsmedelsföretag. Nestlé-koncernen har mer än 230 000 medarbetare, cirka 500 anläggningar i över 80 länder och en försäljning på cirka 75 miljarder schweizerfrancs.