Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

NetPort krattar manegen för regionala framsteg inom digital utveckling

NetPort har varit en drivande aktör under de senaste tio åren då Karlshamn gått från att ha varit en traditionell bruksort till att idag representera ett av landets mest framstående high-tech samhällen. Tillsammans med kommun, högskola och näringsliv söker NetPort främja för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för Karlshamn som etableringsort för företag med verksamhet inom bl.a. nya medier, digitala spel och upplevelser samt intelligent logistik.

NetPort kommer att fira sitt tioårsjubileum 2011 genom att bjuda in sina medlemmar och presentera dagens NetPort samt hur långt man kommit i utvecklingen av det nya high-tech klustret i Karlshamn.

Renodlad Triple-Helix
Utifrån sina tre fokusområden Nya medier, Digitala upplevelser samt Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem ämnar NetPort bidra till den samhälleliga utvecklingen i nära samverkan med kommun, högskola och näringsliv.
NetPort benämns därför som en renodlad Triple Helix-organisation där alla parter samverkar för att skapa en sund tillväxt i den egna regionen. Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ett 60-tal aktörer från det lokala näringslivet står som gemensamma ägare av NetPort.
NetPorts fokusområden har en direkt koppling till BTH:s utbildningar inom medieteknik och digitala medier. Inom digitala upplevelser har Karlshamn dessutom utsetts till nationell mötesplats. BTH bedriver även utbildning och forskning kring intelligenta logistiklösningar som en del av hållbarhetsambitionen och många företag i Karlshamn intresserar sig för logistik- och transportforskningen.

Arbetar i projektform
NetPort arbetar strategiskt för att främja den fortsatta utvecklingen som kan knytas till organisationens fokusområden och relaterade utbildningar vid Blekinge Tekniska Högskola.
– Våra projekt drivs ofta av representanter från hela Triple Helix-organisationen. När vi initierar projekt hittar vi ofta andra vägar, möjligheter till andra projekt som också kan generera tillväxt för regionen, berättar NetPorts VD Samuel Henningsson.
Samuel fortsätter att berätta om ARENA, ett nationellt projekt som syftar till att utveckla en forsknings- och utvecklingsmiljö inom e-transaktioner, etablera ett försöksområde för IT-tjänster samt att utveckla nya lösningar för vägavgifter.
I dagsläget etableras inom ramen för ARENA en forsknings- och utvecklingsmiljö som ska behandla frågor relaterade till ITS (Intelligent Transport Systems), och ambitionen är att på sikt bygga upp ett försöks- och demonstrationsområde som en del av Test Site Sweden.

NetPort Science Park stärker visionen
ARENA har haft projektkontor vid NetPort Science Park sedan 2006. Idag finns ett 25-tal företag etablerade här, och utvecklingen går raskt framåt.
– Alla företag i parken har någon form av koppling till våra fokusområden, och det är också ett krav från vår sida, förklarar Kerstin Nensén, kontorschef. Vi strävar efter att främja för en ny kultur och en ny näringslivsgren uppbyggd av avancerade tjänstebolag.
NetPort har hittills främjat för etableringen av 56 nya tjänsteföretag i regionen, vilket i sin tur banar väg för ytterligare tillväxt genom expansion och nya arbetstillfällen.
– Vi ska finnas med i bakgrunden och stötta den regionala utvecklingen och verka för tillväxt utan att det egentligen märks. Vår roll är att kratta manegen så att utvecklingen blir möjlig, säger Samuel Henningsson avslutningsvis.