Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Niam – en av Nordens största fastighetsägare

Niam AB är en av de största fastighetsägarna i Norden och arbetar aktivt med fastighetsförvaltning.
Företaget erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de nordiska marknaderna genom sina fonder.

– Vi tar in pensionspengar, framför allt från internationella investerare, som vill ha en exponering mot den nordiska fastighetsmarknaden. Vi har idag tre fonder med fastigheter till ett värde av cirka 30 miljarder kronor i de fyra nordiska länderna, berättar Johan Bergman, VD på Niam.
Niam startades 1998 och har idag 40 anställda.
Historiskt har Niam varit operating partner till högt ansedda finansiella institutioner, vilka inkluderar Goldman Sachs, GE Capital och Morgan Stanley.
Sedan 2006 bedrivs verksamheten endast via egna fonder.
– Till övervägande delen handlar det om kommersiella fastigheter, som kontor och handel. Våra investerares pengar kommer till ungefär 60 procent från USA, 25 procent från Asien och 15 procent från Europa, berättar Johan Bergman.

Stark utveckling

Niam har haft en stark utveckling sedan starten 1998.
– Fram till 2005 hade vi en personalstyrka 15-20 anställda och fastigheter till ett värde av 5-10 miljarder kronor. I dag har vi 40 personer anställda och fastigheter för 30 miljarder kronor, berättar Johan Bergman och fortsätter:
– Vi har hittills kunnat leverera en väldigt konkurrenskraftig avkastning till våra investerare. Vi har slagit Svensk Fastighetsindex varje år sedan 2006 då vi började den mätningen.

Lång erfarenhet
Niams medarbetare har totalt över 300 år av erfarenhet från fastigheter och är tillsammans flytande i sju språk.
Huvudkontoret ligger i Stockholm med lokala kontor i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.
– Tidigare i år köpte vi en ganska stor bostadsportfölj med cirka 650 lägenheter i Köpenhamn. Vi tror att bostadssidan på Köpenhamnsmarknaden kommer att ha några goda år framöver. En sak som vi också tror på är en ökad norsk privatkonsumtion och därför är vi ägare till Norges näst största köpcentrumbolag som heter Sektor. Idag äger och förvaltar vi 18 köpcentrumbolag i södra Norge, berättar Johan Bergman.

En solid investeringsbas
Johan Bergman ser ljust på framtiden för Niam och tror att verksamheten kommer att växa.
– Vi har lyckats attrahera nytt kapital både från befintliga och nya investerare. En av våra största tillgångar är en solid investeringsbas. Några nationella fonder och några av världens största pensionsförvaltare investerar i Niam, berättar han.
Niam ägs av Stronghold Invest AB, som även äger Newsec och Datscha. Tillsammans har Strongholdkoncernen den starkaste närvaron på fastighetsmarknaderna i norra Europa med ett nätverk bestående av 650 personer på 20 lokala kontor i åtta länder.