Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nöjda resenärer hos Värmlandstrafik

Det regionala bolaget Värmlandstrafik AB är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län.
Bolaget svarar för all regional trafik med bussar och tåg i Värmland och sköter tätortstrafiken i Arvika, Säffle och Kristinehamn, skoltrafiken och länsfärdstjänst i 15 av 16 kommuner samt alla patientresor med specialfordon.
Kundnöjdheten är mycket hög hos Värmlandstrafik – bolagets kunder är bland de mest nöjda i landet.

Värmlandstrafik bildades 1980 och sysselsätter idag cirka 60 anställda. Bolaget omsätter cirka 670 miljoner kronor.
– Värmlandstrafik är en beställarorganisation som jobbar med planering och kundservice och totalt sysselsätter bolaget ungefär 1 000 årsarbetare i Värmland. 90 procent av verksamheten består av upphandlad trafik med tåg, buss och specialfordon för färdtjänst och patientresor och separata skoltransporter, berättar Lars Bull, vd på Värmlandstrafik AB.
Värmlandstrafik har 155 bussar och 13 tågset i linjetrafik, omkring 100 fordon i separat skoltrafik (mestadels småbussar) och cirka 80 specialfordon för färdtjänst och patientresor. Alla ingår i upphandlade entreprenader.
Bolaget har sitt huvudkontor i Munkfors samt kontor, två kundcenter och ett tekniskt servicekontor i Karlstad.
Avdelningen Resetjänsten i Munkfors sköter färdtjänst och patientresor i de flesta kommuner i länet och även så kallad anropsstyrd trafik.

Nöjda kunder
– Vi har väldigt nöjda kunder, de är faktiskt bland de mest nöjda i Sverige inom kollektivtrafiken enligt nationella mätningar. Men det är en ganska stor skillnad mellan våra kunders uppfattning om kollektivtrafiken och allmänhetens uppfattning. Ungefär 80 procent av kunderna är väldigt nöjda, men allmänheten är nöjda bara till 55 procent. Den skillnaden beror mycket på vilken bild man får av kollektivtrafiken, bland annat i media. Det är lätt att ha åsikter om något då man inte själv har en upplevelse av det, säger Lars Bull.
Den vanliga kollektivtrafiken med tåg och buss är finansierad ungefär hälften med skattemedel medan patientresor och färdtjänst är finansierad med 75-85 procent av skattemedel. Skoltrafiken är helt kostnadsfri för resenären och betalas till 100 procent av respektive kommun.
– Vi marknadsför oss inte i vanlig mening utan vi jobbar med direktmarknadsföring, framför allt i den ordinarie trafiken med tåg och buss. Vi jobbar med att utveckla vårt varumärke både i vår egen organisation och genom trafikföretagen. Vi ser trafikföretagen som samarbetspartners, som jobbar inom ett gemensamt varumärke och det varumärket är Värmlandstrafik, säger Lars Bull.

Ny lag vid årsskiftet
Det skedde en ganska stor politisk förändring hos Värmlandstrafik under det senaste årsskiftet.
– En ny lag trädde i kraft som innebar att man flyttade myndighetsfunktionen från bolaget till en renodlad politisk förvaltningsorganisation. Det innebär att bolaget inte längre behöver jobba med politiska program och politiska samråd på samma sätt som tidigare och det betyder i sin tur att vi får mer tid åt att utveckla samarbetet med våra partners i trafiken och leverera bättre tjänster till våra kunder. Det kommer vi att koncentrera oss på och vår vision är att vi ska vara en del av det hållbara samhället. säger Lars Bull avslutningsvis.