Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nordea är en framtidsbank som fokuserar på relationsskapande

Nordea är en relationsbank som kombinerar stark lokal förankring med fördelarna hos en stabil storbank. Privat- och företagsrådgivarna känner sina kunder och kan erbjuda tjänster som passar varje enskild kund med principen – alla är unika. Nordea skiljer sig från mängden genom att placera störst fokus på människor – det handlar om nära relationer och täta kontakter i allt man gör. Devisen ”It’s all about people” låter kanske förenklad, men de flesta företagare är också väl medvetna om att goda kundrelationer ligger till grund för vidare utveckling och tillväxt.

Nordea erbjuder en värdeladdad företagsrådgivning som täcker in allt som rör företagens ekonomiska vardag och lite till. Kännetecknande för Nordeas företagstjänster är att utbudet speglar de lokala företagarnas enskilda behov. Banken satsar samtidigt på att vara mer personlig gentemot privatkunder och idag har Nordea fler relationskunder än någonsin.
Samtliga privatrådgivare är kvalitetsstämplade via licens hos Swedsec. De träffar kunderna för en genomgång av ekonomin och gör en sparplan utifrån kundens unika behov.

Besöker företag på plats
Nordeas grundvision bygger som bekant på relationsskapande genom lokal förankring. Företagskunder är alltid välkomna till kontoret, men de kundansvariga är också ofta ute och besöker företagen då det är intressant att uppleva tillverkning och olika typer av verksamheter i deras rätta miljöer.
– Här i Östbo-Västboområdet har vi ca 70 medarbetare som arbetar tillsammans för att stärka våra kundrelationer. Vi arbetar aktivt med att få ihop helheten både privat- och företagsekonomiskt och vi vill också arbeta proaktivt genom att träffa våra kunder och ge individanpassade råd i sparande, placeringar, lån och vardagstjänster, berättar Karina Lann, som ansvarar för affärsenheten Företag i Östbo-Västbo.

Banken som naturlig partner
GGVV-regionens mångfasetterade näringsliv ställer givetvis höga krav på Nordea som vill vara mer som en naturlig partner för företagen. Småföretagens vardag och problematik skiljer sig oerhört från de större företagens, det viktigaste är att Nordeas medarbetare har den kunskap och erfarenhet som alla kategorier kräver. Det är just det som är fördelen med den individuella rådgivningen. Kunderna uppskattar ett starkt kundteam som verkligen är insatt i det egna bolagets processer.
– Företagskunder ger våra kundansvariga högst betyg i marknadsundersökningar, och vi är också den ledande rådgivaren bl.a. i samband med företagsförvärv och samgåenden. Tjänsteportföljen uppdateras kontinuerligt för att passa företagens behov – stora som små, och en del traditionella tjänster har också fått en ny kostym för att vara mer attraktiva för de mindre företagen, fortsätter Karina Lann.

Moderna lösningar för moderna kunder
Nordea ligger i framkant när det gäller moderna och effektiva banktjänster för både företag och privatkunder, förutom marknadens bredaste utbud av sedvanliga banktjänster är man framstående inom bl.a. placeringar, fonder och pensionsförsäkringar.
– Vi har en tradition av att vara föregångare med utveckling av nya tjänster och produkter, inte minst nya moderna lösningar för nät- och mobilbank. Mobilbanken växer framförallt bland våra yngre kunder, som också uppskattar att man snabbt kan få kontakt med oss via Facebook, upplyser Christina Koppelo, kontorschef i Värnamo och ansvarig för privatkunder i GGVV-regionen.
Just nu pågår en uppmärksammad sparkampanj med temat ”Vi ger dig inga råd förrän vi känner dig”. Christina Koppelo sammanfattar satsningen:
– Vi fortsätter vår satsning på väl förberedda kundmöten, där våra rådgivare hjälper privat- eller företagskunder med en genomgång av deras ekonomi. Det är mycket uppskattat och speglar vår ambition där varje kund är unik och behandlas därefter.

Framtidsinriktad bank
Nordea är en av de största fullservicebankerna i Europa, och väsentligt större än de andra svenska bankerna. När många europeiska banker har allvarliga problem så är Nordea en av de stabilaste. Ingen europeisk bank har högre kreditbetyg än Nordea.
– Vi är helt inriktade på att fortsätta bygga en framtidsinriktad bank. Vi hjälper människor att uppfylla sina drömmar. Genom att göra det möjligt för hushåll och företag att investera för framtida tillväxt bygger vi också en attraktiv framtid för våra samhällen, konstaterar Karina Lann.