Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nordea – ”It’s all about people”

Nordens största bank är nu också en av Europas största banker, ett löfte som infriades 2009. Nordea skiljer sig från mängden genom att placera störst fokus på människor – det handlar om nära relationer och täta kontakter i allt man gör. Kort och gott säger man ”It’s all about people”. Det låter kanske enkelt, men de flesta företagare är nog också medvetna om att goda kundrelationer ligger till grund för vidare tillväxt.

I Blekinge finns Nordea i Karlskrona, Ronneby, Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Stark lokal förankring är det som gäller, samtidigt som man har den stora bankens resurser och kompetens i ryggen.
Nordea erbjuder en värdeladdad företagsrådgivning som täcker in allt som rör företagens ekonomiska vardag och lite till, och i Karlshamn speglar verksamheten de lokala företagarnas enskilda behov. Banken satsar på att vara mer personlig och att lära känna kundernas respektive verksamheter.
Lokalkontoret förfogar över ett omfattande nätverk av specialistkompetens inom samtliga av bankens tjänsteområden och ett tiotal medarbetare arbetar med att serva västra Blekinges företag på heltid.
– Vi har även specialistkompetens speciellt för att ta hand om unga företagare, berättar kontorschef Håkan Samuelsson. Vi har nyanställt Ilier Ahmeti som ska arbeta speciellt med nystartade bolag och unga entreprenörer, mycket hamnar inom ramarna för högteknologi som är ett av Karlshamns profilområden.

Företagsklimat med höga krav
Karlshamns mångfasetterade näringsliv ställer givetvis höga krav på Nordea som vill vara mer som en naturlig partner för företagen. Småföretagens vardag och problematik skiljer sig oerhört från de större företagens, det viktigaste är att Nordeas medarbetare har den kunskap och erfarenhet som alla kategorier kräver.
– Det är just det som är fördelen med den individuella rådgivningen. Kunderna uppskattar ett starkt kundteam som verkligen är insatt i det egna bolagets processer, poängterar Samuelsson.
Nordeas marknadsandel i Karlshamn är ca 65 procent när det gäller stora och medelstora företag. Inom kategorin små företag hamnar man på ca 20 procent.
– Vi har för avsikt att marknadsföra oss mer mot småföretag. Detta är också en anledning till att vi rekryterar nya medarbetare. Vi gör en stor satsning i hela Blekinge där vi sätter in Bankrådgivare som riktar sig enbart till småföretag och entreprenörer, förklarar Håkan Samuelsson.
Konceptet vidareutvecklas under 2011, tjänsteportföljen uppdateras för att passa småföretagens behov och en del traditionella tjänster kommer att få en ny kostym.

Potentiell tillväxt i nya Europa
Nordea ligger i framkant när det gäller moderna och effektiva banktjänster för både företag och privatkunder, förutom marknadens bredaste utbud av sedvanliga banktjänster är man framstående inom bl.a. placeringar, fonder och pensionsförsäkringar.
Som en av Europas största banker har Nordea en stark lokal närvaro i hela Skandinavien samt de baltiska länderna. För Karlshamn innebär det en stor tillväxtpotential då man har geografiskt nära till de stora marknaderna i det nya Europa, där Polen och de baltiska länderna utgör täten, avslutar Håkan Samuelsson.