Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen

NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar.
Företaget producerar 6,8 miljoner ton asfalt och 30 miljoner ton sten- och krossmaterial per år, vilket gör NCC Roads till Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen.
NCC Roads driver krossfabriker under namnet Ballast.

NCC, Nordic Construction Company, bildades 1988 i samband med en fusion mellan JCC och ABV. 1991 gick Nordstjernan AB och NCC samman och NCC-aktien började handlas på Stockholms fondbörs. 1997 fusionerades Siab och NCC och verksamheten har sedan dess bedrivits under namnet NCC.
NCC Roads asfalterar vägar och andra områden samt säljer kross, sand och grusprodukter genom dotterbolaget Ballast.
– Vi krossar berg och grus och säljer till bland annat Trafikverket, Skanska, betongindustrin och asfaltverk, berättar Benny Fransson, platschef för Ballast Region Sverige Öst.

Många användningsområden
Ballast förädlar årligen cirka 15 miljoner ton stenmaterial från grus- och bergtäkter till olika krossprodukter i Sverige. Krossprodukterna används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet. Användningsområdena är många, krossprodukter används till exempel som fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och järnvägar, dränering, sandning och grusning. Kross är också en viktig råvara vid tillverkning av asfalt och betong.
Det är inte bara företag som köper krossprodukter. Som privatperson kan man vända sig till någon av Ballasts anläggningar för att köpa material och få råd och tips kring byggprojekt vid hemmet.

Jämn kvalitet
– En fördel med att anlita oss är att vi har en jämn och hög kvalitet. Vi säkerställer kvaliteten hela tiden genom olika certifieringar, säger Benny Fransson.
Företaget i Jönköping förfogar över 25 hjullastare, fem krossverk och en grävmaskin.
– Just nu håller vi med ett stort jobb till väg 151, en förbifart till Värnamo. Vi jobbar också med en anläggning i Näsbyholm där vi har både mobilt och fast krossverk. Sex man är sysselsatta där, berättar Benny Fransson.
Ballast står för tyngd, kunskap och service. Företaget har stor kunskap om produkterna och hur de ska användas, en kunskap som de gärna delar med sig av till alla sina kunder.
Ballast finns representerat över hela landet, det innebär att var man än ska bygga så kan Ballast bistå med stenmaterial.
– Vår framtidsvision är att försöka öka på marknadsandelarna. Det gör vi bland annat genom att säkerställa kvaliteten. Om man tittar på många små uppstickare i branschen så har de inte alls den kvalitet som vi har, säger Benny Fransson avslutningsvis.