Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nordens största tillverkare av kalldraget stångstål

Boxholm Stål AB bildades 1984 och ingår sedan hösten 2007 som ett dotterbolag till den tysk-schweiziska koncernen Schmolz+Bickenbach, världsledande inom långa specialstålprodukter.
Boxholm Stål är idag Nordens största tillverkare av kalldraget stångstål och standardsortimentet består av automatstål, allmänna konstruktionsstål, legerade stål, höghållfast automatstål ETG samt platt- och fyrkantstål (inkl. kilstål).

­– Stål och Boxholm har hängt ihop sedan man fick smidesrättigheter i Boxholm 1754. Man började kalldra stål 1937 så i år firar vi 75-årsjubileum när det gäller kalldragning, berättar Mikael Nissle, CEO på Boxholm Stål AB.
Företaget köper valsad stång och valstråd i ring från de stora europeiska stålföretagen och vidareförädlar genom kalldragning. Det innebär att man drar den varmvalsade stången eller valstråden genom ett hårdmetallverktyg i kallt tillstånd och reducerar därmed diametern på materialet. Hålet i verktyget är mindre än diametern på råvaran. Det blir en areareduktion på cirka tio procent genom kalldragningsprocessen och då får man ett antal bättre egenskaper på den kalldragna produkten än vad man har på den varmvalsade. Det blir bland annat snävare diametertoleranser, bättre ytfinhet, förbättrade mekaniska egenskaper, rakare material och framför allt bättre skärbarhet i materialet.

Två kundgrupper
– Man kan dela upp våra kunder i två huvudgrupper. Den ena är vad vi kallar förbrukarkunder, som gör något av vår stång; svarvar, borrar, sågar och fräser i stängerna. Den andra kundgruppen är grossister som köper vårt material, lagerför det och i sin tur säljer till förbrukarkunder, berättar Mikael Nissle.
På hemmamarknaden säljer Boxholm Stål cirka 85 procent av produktionen till förbrukarkunder och 15 procent till grossister. På exportmarknaden säljer man i huvudsak till grossister.
55 procent av produktionen går till den svenska marknaden och 45 procent går på export. Exportländer är främst Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna, men man säljer även till avlägsna länder som Kina.

Ett starkt varumärke
– Vi har ett väldigt starkt varumärke och det märks tydligt när vi gör kundundersökningar. Dessutom har vi en ägare med en mycket stor investeringsvilja. Andra styrkor är vår höga produktkvalitet och leveranssäkerhet. Om vi säger att vi ska leverera ett visst datum så gör vi det. Vi har ett eget lager som vi levererar från och för kunderna i Sydsverige har vi en bil som kör ut produkter varje arbetsdag i veckan. Vi har också ett mycket stort engagemang i den egna organisationen och personalen är mycket lojal mot företaget, säger Mikael Nissle.
Boxholm Stål har idag cirka 65 anställda.