Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nordeuropeisk logistikjätte förstärker totalåtagandet i alla riktningar

Det ljusnar i horisonten för DFDS Torline. Förändringens ljus färgar framförallt verksamheten med fokus på Automotive, där stora volymer börjar komma tillbaka efter en av för DFDS Torline de mest påfrestande kriserna genom tiderna. Att vändningen sker i samband med förvärvet av Norfolkline innebär ytterligare möjligheter och framtiden ter sig minst sagt lovande.

Det är knappast någon nyhet att vintern 2009 satt djupa spår i de flesta företags ekonomi, oavsett bransch. Trycket har varit speciellt hårt för aktörer inom tillverkningsindustrin, dess underleverantörer och partners.
För DFDS Torline har krisen inneburit färre avgångar, framförallt inom ro-ro. Under våren 2010 har man sett en dramatisk förändring, med ett ökat antal offerter bland både gamla och nya potentiella kunder.
– Vi står inför en intressant period med mycket i rörelse, kommenterar Peter Kleberg, verksamhetschef för DFDS Torline Autologistics. I och med att vi köper Norfolkline från A.P. Moller – Maersk förstärker vi vår position på den brittiska marknaden och vi kan numera erbjuda en heltäckande service från Irland till Ryssland.

Störst i Nordeuropa
Uttrycket ”Small in age – big in frequence” illustrerar DFDS unika koncept där ett ungt tonnage på under nio år levererar med stor kapacitet. Det handlar om mer än 160 avgångar i Europa per vecka, ingen annan aktör på marknaden kan leva upp till detta idag.
Genom att integrera gränsöverskridande transporttjänster där serviceutbudet kompletteras med landsbaserade transporter möter DFDS Torline en ökande efterfrågan bland aktörer inom Europeisk bilindustri. Man förfinar helt enkelt sitt åtagande gentemot kunden, som får en förenklad logistik med en och samma kontakt hela vägen från fabrik till slutkund.
– Vi har tidigare erbjudit den här typen av tjänster för en del utvalda kunder. Nu kommer vi att kunna erbjuda ett totalåtagande för ett mycket större antal kunder, vilket givetvis är oerhört spännande. Vi har redan börjat implementera DFDS starka servicetänk i Norfolkline, som i sin tur färgar oss med sin unika kompetens inom det operativa, berättar Kleberg.

Åter starka på landstransporter
Efter en tuff vinter känner DFDS Torline vind i seglen. Med en ökning på ca 20 procent jämfört med vintern 2009 tar man sig an nya utmaningar från irländska sjön till östersjön. Ambitionen är att på sikt återigen bli en stark aktör även inom landsbaserade transporter. Via Norfolkline får DFDS Toline förutom en utökad flotta med ytterligare 18 fartyg även tillgång till 4000 trailers som markant stärker företagets position som helhetsleverantör av logistiktjänster.