Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nordic Biolabs vill bidra till svensk sjukvård och forskning i världsklass

Nordic Biolabs (NBL) har sedan 1970-talet försett den svenska och nordiska marknaden med kvalitativ laboratorieutrustning. Det började med försäljning av relativt enkel utrustning, efter organisk tillväxt och ett par förvärv har NBL utvecklats till dagens heltäckande leverantör av allt som det moderna laboratoriet kan tänkas behöva. För att klara en tuff konkurrens med e-handel och nya inköpsrutiner satsar NBL på att leverera viktig kunskap tillsammans med varje produkt och därmed också nå kunden på det personliga planet.

Bioteknik, diagnostik, industriell mikrobiologi och transfusion är fokusområden för NBL. Den breda produktportföljen innehåller det mesta som kan kopplas till laboratoriemiljön inom de fyra verksamhetsområdena och sortimentet utvecklas kontinuerligt.
NBL har huvudkontor i Täby, här finns även lager och distribution. Genom att samla allt under samma tak garanteras en stor flexibilitet, korta beslutsvägar och snabb service – mervärden som direkt kommer kunderna till gagn. NBL har efter 40 år i branschen samlat på sig en enorm kunskap inom samtliga produktkategorier.

Kompetent partner i inköpsprocessen
VD Thomas Busch ser en klar fördel i det geografiska läget med närhet till starka Life Science och bioteknikkluster i Stockholm och Uppsala.
– Ibland är det helt avgörande för en viss kund om vi kan leverera samma dag, och för kunder som finns etablerade i exempelvis Stockholm och Uppsala kan vi det. Vi har naturligtvis kunder över hela Norden, och tack vare en bra dialog med dem hittar vi oftast okonventionella lösningar till kunders uppstådda problem och behov oavsett var i Norden de befinner sig.
NBL satsar framförallt på att vara en resurs för sina kunder genom att underlätta deras vardag som kompetent partner i inköpsprocessen.
– Vi strävar också efter korta leveranstider och är därför mycket noga med att planera vårt distributionsnät och våra lagernivåer, berättar Thomas.

Säljer avgörande kunskap
Thomas förklarar vidare att NBL ämnar sprida värdefull kunskap om laboratorie- och skyddsutrustning, kunskap som i många fall är helt avgörande för huruvida laboratoriemiljön och arbetsrutinerna är säkra eller inte. Ett bra exempel är en speciell typ av skyddshandskar som NBL marknadsför.
– Kunskapen om vilken sorts handske som ska användas vid vilket tillfälle är fortfarande relativt låg. Det är stor skillnad på olika typer av handskar, beroende på i vilken miljö de ska användas. Inom sjukvården är skyddshandskar framförallt till för att skydda patienten från vårdpersonalen, men i en laboratoriemiljö ska handsken istället skydda personalen mot de substanser och mikroorganismer som hanteras. Om fel handske används kan det ge en falsk trygghet med andra ord innebära en risk för laboratoriepersonalen, en risk som de då inte är medvetna om och utsätts för helt i onödan.
Eftersom NBL är ett renodlat återförsäljarbolag med ett avancerat produktsortiment krävs en hel del kunskap om vad det är som marknadsförs.
– Vi säljer kunskap tillsammans med våra produkter, understryker Thomas. Vi utbildar våra kunder så att de vet hur de olika produkterna ska användas, och vilken lösning som ska tillämpas vid olika tillfällen. Till vår hjälp har vi exempelvis egna mikrobiologer som är med och utbildar kunderna. Idag räcker det inte att enbart kunna tillhandahålla en produkt, det är så många andra faktorer som spelar in och avgör vilken leverantör kunden väljer.

Vill vara med och utveckla biobanker
NBL har för avsikt att bidra till att svensk sjukvård och forskning ska befinna sig i världsklass. Förutom att tillhandahålla viktig utrustning för att driva utvecklingen framåt vill man också vara med och bygga upp svenska biobanker, där system skapas för att förvara, kategorisera och söka bland miljontals vävnadsprover från individer i Sverige.
– En biobank ska ha full spårbarhet, prover som tas ska kunna användas många år senare och på sikt bidra till utvecklingen inom vården. Vi kan hjälpa till genom att förmedla både kunskap och utrustning som underlättar biobankernas uppbyggnad. Detta är något som vi hoppas mycket på framöver, säger Thomas Busch som avslutning.