Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nordmalings kommun tar nya tag för att främja lokal utveckling

Många känner Nordmaling som ett centrum mellan de större städerna Örnsköldsvik och Umeå. Tack vare Botniabanan har Nordmaling blivit mer lättillgängligt och anses idag vara en stark tillväxtort med goda förutsättningar för etablering. Nordmaling erbjuder framförallt en storslagen naturmiljö, en harmonisk tillvaro att leva och verka i, samtidigt som de större städernas breda serviceutbud finns inom bekvämt räckhåll.

Nordmaling har ett anrikt arv att förvalta inom trä- och sågverksindustrin. Här finns ett stort antal aktörer, både små och stora, de flesta med lång tradition av att aktivt verka för den svenska träindustrins utveckling.
– Trots att vi är en av Sveriges mindre kommuner så har vi en stark internationell prägel tack vare våra duktiga entreprenörer, understryker kommunalråd Ulla-Maj Andersson.
Förutom en stark träindustri har Nordmaling flera framstående livsmedelsproducenter, inte minst inom naturkött. Nordmaling är delaktiga i LRF:s projekt Gröna gårdar, där man främjar för vidareutveckling av lokala producenters verksamhet.
– Vi är mycket positiva till att handla lokalt, i den mån det är möjligt. Förutom att det naturligtvis sparar in på transporter och miljö så främjar lokal handel traktens företag, vilket är vår avsikt. Vi försöker därför hitta en lokal tillämpning så att småföretag här kan överleva och växa, samtidigt som vi rättar oss efter Lagen om offentlig upphandling.

Starka ambitioner för att utveckla kommunen
Ulla-Maj Andersson berättar att det finns stora tillväxtplaner för Nordmaling. Bland annat planeras en utbyggnation av järnvägen med ett industrispår till Rundvik, ett projekt som kommunen påbörjat tillsammans med SCA.
Än så länge befinner man sig på ritstadiet, men ambitionen är stark. Industrispåret skulle kunna bidra till en stor effektivisering i transportflödet för trävaror, och därmed stärka den lokala industrin ytterligare.
Vidare så bjuder kommunen in alla som vill verka för att utveckla Nordmaling inom Vision 2020.
– Vi ser gärna att även yngre människor engagerar sig i kommunens utveckling. Vi är alla delaktiga i hur vårt Nordmaling ska se ut om några år, och i Vision 2020 har vi för avsikt att bena ut de viktigaste tillväxtfrågorna tillsammans.
Nordmaling har även tagit ett nytt grepp om skolans utveckling och inför nu laptops till alla högstadieelever i kommunen.
– Vi tror mycket på skolans utveckling, och då måste vi också utrusta eleverna så att de kan ta till sig kunskap på ett mer effektivt sätt. Beslutet är färskt, så vi har precis börjat utrusta de första eleverna med laptops. Vi tror att detta kommer bli som en positiv nystart för skolan, förklarar Ulla-Maj.

Nya krafttag med nytillträdd näringslivssekreterare
För att fokusera på och främja för fler företagsetableringar i kommunen har Lennart Berggren tillträtt den nya tjänsten som näringslivssekreterare.
– Min nya roll rymmer många arbetsuppgifter, vilket gör arbetet så intressant.  Företagare som behöver en diskussionspartner kan vända sig till mig. Med drygt 30 år inom näringslivet, varav 20 år som egen företagare inom affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring, vågar jag påstå att jag förstår deras verklighet.
Ett sätt att öka företagsamheten och konkurrenskraften är att tillföra ny kunskap. Just nu lyssnar Lennart av företagares behov för att kunna erbjuda lämpliga utbildningar.
– Jag har även en idé som skulle kunna locka hit nya företag, alternativt skapa expansionsmöjligheter för befintliga, men det är för tidigt att berätta om den. Den behöver testas av och förankras hos vissa större industrier, som måste vara med i projektet om det ska ge resultat, säger Lennart Berggren lite hemlighetsfullt som avslutning.