Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nordtool AB – modern verktygstillverkare som månar om hantverkstraditionen

Nordtool AB konstruerar och tillverkar produktionsverktyg för verkstads – och plastindustrin. Företagets framgångar har varit möjliga tack vare den unika kompetens som medarbetarna besitter, inom Nordtool verkar några av Sveriges skickligaste verktygsmakare. Mycket av det manuella arbetet är idag automatiserat, men yrkeskunnandet är fortfarande det centrala för Nordtools fortsatta utveckling.

Nordtool etablerades 1971 som tillverkare av komponenter inom Sandvikkoncernen. Företaget har utvecklats kontinuerligt och idag är man en av Norrlands främsta tillverkare av formverktyg för plåt och plast/komposit. Nordtool tillverkar även klippverktyg för bilindustrin, valsar i olika utföranden samt övrig legotillverkning.

Samarbeten med gymnasieskolor
Idag har Nordtool nära 20 medarbetare. Branschen för verktygstillverkning är väldigt nischad, därför är det också en utmaning för Nordtool att få tag på kompetent arbetskraft.
– Vi samverkar mycket med gymnasieskolor i närområdet för att få upp intresset för branschen i allmänhet, säger Anders Abrahamsson, konstruktör och platschef. Vi vill underlätta för teknikintresserade ungdomar att komma ut i arbetslivet genom att satsa på praktik, därför har vi två elever per termin som praktiserar hos oss.

Expansion på sikt
All tillverkning sker i Öjebyn, utanför Piteå. Produktionen är långt automatiserad, men hantverkstraditionen lever kvar bl.a. i yrkesstoltheten som verktygsmakare. En del tjänster köps in från moderbolaget, Infjärdens Värme AB (IVAB), bl.a. svetsarbeten.
Idag utgörs Nordtools största kundgrupp av underleverantörer till bilindustrin, maskin- och komponenttillverkare. Efter krisen märks nu en stadig återhämtning av marknaden med ökade investeringar bland kunderna, vilket för en positiv uppgång med sig för Nordtool.
– På sikt hoppas vi på att kunna expandera. Orderingången ser stadig ut för 2011, säger Anders Abrahamsson, som ser mycket positivt på framtiden.

Om moderbolaget IVAB
Infjärdens Värme AB är ett familjeägt rikstäckande installations- och serviceföretag inom rörbranschen. IVAB levererar lösningar inom VVS, industri, verkstad, sprinkler och energi. Koncernen har ett tiotal filialer och utför såväl totalentreprenader med uppdragsgivare inom industrin såsom mindre installationer för privatpersoner.